i

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

Siste år
Siste 3 mnd
Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Termisk energi til Nye Deichmanske hovedbibliotek og Nytt Munch-museum

Registrert Dato: Tirsdag 06. Desember 2016

Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID), heretter kalt oppdragsgiver, innbød til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av termisk energi til nye Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munch-museum. Generelt for begge byggBåde Nye Deichmanske hovedbibliotek, heretter kalt Deichmanske, og Nytt Munch museum heretter kalt Munch, er planlagt med bruk av vannbåren varme- og kjøleenergi. Oppdragsgiver ønsker å kjøpe varme- og kjøleenergi fra ekstern leverandør med en leveranse basert på overordnet miljøoppfølgingsplan datert 01.03.2012 (OMOP). Det er et myndighetskrav at leveransen av fjernvarme er miljømessig bedre enn leveranse av fjernvarme fra Hafslund.For Deichmanske vil behovet for leveranse av varme- og kjøleenergi være relativt konstant i hele bygningens levetid, så fremt det ikke foretas bruksendringer med annen virksomhet enn bibliotek i bygningen.For Munch vil behovet for leveranse av varme- og kjøleenergi også være relativt konstant i hele bygningens levetid, så fremt det ikke foretas bruksendringer med annen virksomhet enn museum i bygningen.Overordnet miljøoppfølgingsprogram (OMOP) for utbyggingen i Bjørvika har følgende mål for energiforsyningen: Energibehovet skal i størst mulig grad dekkes fra fornybare kilder, primært basert på utnyttelse av sjøvann. Nye Deichmanske hovedbibliotekBystyret vedtok 06.03.2013, sak 72 /13, å bygge nytt Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika. Det er basert på vinnerkonseptet ”Diagonale” fra plan- og designkonkurransen i 2008/2009. Nye Deichmanske hovedbibliotek blir det mest miljøvennlige kulturbygget i Norge, og prosjekteres med passivhusnivå. Bygningskropp, fasade, materialvalg, belysning og klimaanlegg er planlagt for optimal energieffektivisering og redusert klimagassutslipp. Prosjektet inngår som et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet og har mottatt tilsagn om støtte fra Enova SF for passivhustiltak og ny miljøteknologi.Nytt Munch-museumBystyret vedtok 05.06.2013, sak 178 /13 at:1. Alternativet Lambda i Bjørvika vedtas som konsept for det nye Munch-museet.2. Byrådet bes så raskt som mulig fremme forslag til reguleringsplan for nytt Munch-museum basert på konseptet Lambda på felt B5 i Bjørvika.3. Munch-museet skal bygges i offentlig regi og eies av det offentlige.Ved en mulig fremtidig organisering som stiftelse skal det offentlige oppnevne alle styrets medlemmer.4. Munch-museet gis fra 2014 økonomisk handlingsrom til å gjøre nødvendige kvalitetsforbedringer, konservering og forberedelser til nytt bygg. Dette kommer i tillegg til prosjektledelse og stab for byggeprosjektet.5. Byrådet bes å innarbeide de økonomiske konsekvensene av realisering av det nye Munchmuseet og forberedelser til flytting i forslaget til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2018.Prosjektet inngår som et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet og det er planlagt støtte fra Enova SF for passivhustiltak og ny miljøteknologi og bygget skal prosjekteres og bygges med passivhusnivå. Bygningskropp, fasade, materialvalg, belysning og klimaanlegg planlegges for optimal energieffektivisering og redusert klimagassutslipp.Tilbud, alternativ A og BOppdragsgiver ber om at det gis to separate tilbud («Tilbud A» og «Tilbud B»). Begge alternativene må prises. Bakgrunnen for dette er at oppdragsgiver kan benytte eksisterende leverandør av varmeenergi i Bjørvika, til også å levere til Deichmanske hovedbibliotek. Denne kostnaden vil være en del av evalueringen av pris på Tilbud B.Hvis ikke begge alternativene (Tilbud A og Tilbud B) er priset, vil det medføre avvisning. Tilbud A:- Varme- og kjøleenergi til Deichmanske hovedbibliotek.- Varme- og kjøleenergi til Munch-museet.Tilbud B:- Kun kjølenergi til Deichmanske hovedbibliotek.- Varme- og kjøleenergi til Munch-museet.Oppdragsgiver vil velge det alternative tilbudet (enten «Tilbud A» eller «Tilbud B») som gir den laveste prisen.Det er ikke anledning til å inngi andre alternative tilbud enn de beskrevne «Tilbud A» og «Tilbud B».Det innkom to tilbud innen fristen. Begge tilbud led av slike mangler at de måtte avvises og konkurransen ble kansellert med hjemmel i forskrift om offentlige anskaffelser § 22-1 (2). Begge tilbyderne ble invitert til konkurranse med forhandlinger.