Elektriker, Entreprenør, Rørlegger, Snekker, Vann & avløp i Troms

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

1170 Siste år
316 Siste 3 mnd
133 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Tilbygg og ombygg fra 1. boenhet til 2. boenheter i petersborggt. 16, 9009 tromsø

Registrert Dato: Onsdag 04. August 2010

ORIENTERING
Arbeidet består av tilbygg og ombygging av enebolig til to separate boenheter.

Prosjektet er godkjent av Tromsø kommune.

Intensjon
Huset er bygd i 1919, men er betydelig modernisert gjennom tidene og framstår i dag med rimelig god standard. Huset per i dag har én godkjent boenhet samt utleie av hybel i sokkel med egen inngang (som ikke er godkjent av kommunen). Gjennom tilbygg og ombygging av eksisterende løsninger, vil vi få to godkjente boenheter med et klart skille mellom disse med hensyn til lydisolering og brannisolering i henhold til offentlige/godkjente standarder.

Beskrivelse byggetomt
Tomta er flat og sannsynligvis dekket med matjord mot vest og asfaltert tilkomst mot nord. Grunnmuren er fra 1919 og kjennetegnes av datidens byggenorm, den er uisolert, bred og deler av betongen er sannsynligvis svekket av tidens tann. Deler av grunnmur mot vest og grunnmur mot nord har mangelfull drenering. I det nordlige hjørnet på vestvegget er det berg på ca. 2-3 meters bredde som delvis går inn gjennom vegg i kjeller. Deler av dette mot grunnmuren må pigges bort slik at drenering (og ev. isolering fra utsiden) er i henhold til godkjent norm. Mot grunnmur mot nord må det graves opp og dreneres (ev. isoleres). Grunnmur som stuekarnapp står på, må mest sannsynlig støttes opp da den neppe er nedgravd til samme dybde som resten av grunnmur.


TILBUDSINNBYDELSE:

Tiltakshaver innbyr herved til å gi tilbud på forannevnte anlegg.

Framdriftsplan:
Ved bortsettelse av entreprisen vil det, ved siden av tilbudsummen, bli lagt vekt på
tidspunkt for både oppstart og ferdigstillelse, og på de dokumentasjoner tilbyderen kan gi for en gjennomføring av arbeidet innen de tilbudte tidsfrister, gjerne med referanser på tidligere prosjekter som er gjennomført.

Arbeidet ønskes igangsatt høsten 2010 og ferdigstilt ihht. omforent fremdriftsplan som utarbeides av entreprenør.

Anbudsbeskrivelse:

Byggeplass:
Entreprenør forplikter å gjøre seg kjent med forholdene på stedet, og ta med i betraktning forhold til naboer, og andre forhold som kan berøre hans arbeid.

Rivingsarbeider:
Hele eller deler av eksisterende tilbygg må rives før oppføring av nytt tilbygg. Riving kan utføres av byggherre. Hva som skal rives, avtales med entreprenør.
Kledning etc. på vestvegg som skal fjernes, kan utføres av byggherre etteravtale med entreprenør.

Grunnarbeider:
Entreprenør må selv gjøre seg kjent med terrenget og grunnforholdene på tomta. Entreprenør overtar tomta i den stand den befinner seg på tilbudsdatoen.
Avhengig av grunnforhold kan entreprenør velge fundamenteringsmåte. Dette avtales med tiltakshaver/arkitekt. Det skal gjøres klart i anbud hva slags fundamentering som velges. Entreprenør skal utføre all nødvendig gravings- og evt. sprengningsarbeider for byggegrube, fundamenter, grunnledning, og fjerne uttatte masser som ikke kan brukes på stedet.
Grunnmuren er fra 1919 og kjennetegnes av datidens byggenorm, den er uisolert, bred og deler av betongen er sannsynligvis svekket av tidens tann. Deler av grunnmur mot vest og grunnmur mot nord har mangelfull drenering. I det nordlige hjørnet på vestvegget er det berg på ca. 2-3 meters bredde som delvis går inn gjennom vegg i kjeller. Deler av dette mot grunnmuren må pigges bort slik at drenering (og ev. isolering fra utsiden) er i henhold til godkjent norm. Mot grunnmur mot nord må det graves opp og dreneres (ev. isoleres). Grunnmur som stuekarnapp står på, må mest sannsynlig støttes opp da den neppe er nedgravd til samme dybde som resten av grunnmur.
Det er i dag et lite vindu på grunnmuren mot nord. Vinduet skal tas bort og det skal meisles en større åpning for et vindu stort nok for godkjent rømmingsvei. Nytt vindu settes inn og forholdene utenfor ordnes slik at det fungerer som rømmingsvei.
Deler av avløpet er i dag i grunnmuren. Grunnmur rundt dette meisles ut, nye rør settes inn og muren tilbakeføres.
Ved planering skal evt. overflødige terrengmasser kjøres bort.

Tilbygg:
Sette opp tilbygg i henhold til tegning.
Standard og materialvalg i henhold til avtale med entreprenør. Vedlegges kontrakt.
Egeninnsats fra byggherre i form av malearbeid etc. spesifiseres i eget rombehandlingsskjema.


Tilpasse tilbygg til eksisterende hus:
Åpne opp vegger i henhold til tegning.
Tilpasse vegger etc. i eksisterende hus i henhold til tegning.
Standard og materialvalg i henhold til avtale med entreprenør. Vedlegges kontrakt.
Egeninnsats fra byggherre i form av malearbeid etc. spesifiseres i eget rombehandlingsskjema.

Elektriske arbeider:
Det planlegges arbeider for både Enhet 1 og Enhet 2. Enhetene skal ha separate anlegg. Opplegget forutsettes utført i samsvar med gjeldende forskrifter, Elektriker sørger for anmeldelse til myndighetene dette sorterer under. Entreprenør sørger for tilstrekkelig dimensjonering av anlegget for drift. Opplegget skal monteres skjult, men med utenpåliggende bokser, kontakter med mer. Entreprenør leverer og monterer grunnmursjording.
Det skal leveres og monteres avtrekksvifte for kjøkken og bad i Enhet 2 samt for bad og toalett i Enhet 1.
Standard og materialvalg i henhold til avtale med entreprenør. Vedlegges kontrakt.

VVS-arbeider
Generelt skjult anlegg.
Prosjektering og montering.
Tilpasse, flytte, fjerne eksisterende VVS i forhold til nytt.