Entreprenør i Akershus

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

838 Siste år
295 Siste 3 mnd
74 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Tilbygg tomannsbolig i asker

Registrert Dato: Onsdag 09. Mars 2011

Tiltaket omfatter oppsetting av tilbygg til eksisterende bolig på tomten i Skytterveien på Vettre i Asker.

Det ønskes tilbud på oppføring av ett tilbygg til eksisterende bolig, tilbygg har grunnflate på ca.14 m².
Konf. vedlagte tegninger.
Tilbud ønskes innen 29.11.10.

Det ønskes fast pris på komplett tilbygg, eksklusive rørleggerarbeider.
Rørleggerarbeidene skal utføres av ett annet firma.
Tilbyder har et fremdrifts- og koordineringsansvar for alle arbeider.

Det henvises til vedlagte tegningsunderlag som viser omfanget av de beskrevne arbeidene.

Eksisterende bygningsmasse må befares, og med selvsyn registreres. Arbeidsomfang med riving, fjerning og avhending må vurderes av tilbyderen selv basert på vedlagte tegningsunderlag, de anviste løsninger, bygningens tilstand og gjeldende forskriftskrav. Tilbyder må selv foreta mengdeberegning av dette.

Byggetid – fremdrift:
Antatt byggestart april 2011. Ferdigstillelse juni 2011.

Offentlige myndigheter:
Det foreligger tillatelse til tiltaket fra Asker Kommune. Konf. vedlegg.
Byggherre er ansvarlig søker.

Oppbygning nye bygningsdeler:

Yttervegg tilbygg: Vortepapp under terreng
Brettskurt puss utvendig
250 mm leca isoblokk
Finpuss innvendig
Utforing 50 mm, 2`x 2`trestendere
50 mm isolasjon i utforing
13 mm gips – 2 x 13 mm gips mot vaskerom

Dekke takterrasse: Treplatting utlagt på tilfarere og avstandsklosser til papptekking
2 lags papptekking
Vannfast kryssfiner 18 mm
Lekter 48x48 til 48x23 mm på bjelkelag for oppbygging av fall
Bjelkelag av 48 x 198 mm, c/c 600 mm
Bjelker anlagt på ny leca yttervegg og eks. fasade øst
200-250 mm isolasjon i bjelkelag
Diffusjonssperre
100 mm nedlekting
100 mm isolasjon i nedforing
13 mm gips
Følgende arbeider beregnes utført:

Rigg og drift:
-Nødvendige stillaser, øvrige rigg og drift kostnader og avfallshåndtering
-Sikkerhetstiltak for å hindre fukt inn i eks. bygning og nytt tilbygg i byggeperioden.


Forberedende rivearbeider:
-Riving eksisterende tak inkl. bæressytem over inngang, tre- og stålkonstruksjon
-Riving utvendig støpt trapp og brysninger ved inngang
-Riving av panelkledning og vindtetting fasade øst
-Riving av vindskier og beslag fasade øst
-Riving av stuevindu inkl. beslag i yttervegg fasade øst
-Riving av vindu til toalett i yttervegg fasade øst
-Utvidelse vindusåpning fasade øst
-Graving for nytt tilbygg, samt tilbakefylling etter ferdigstillelse av tilbygg.

-Demontering utvendig tretrapp og del av treplatting

-Riving innervegg ved eks. vaskerom
-Demontering eks. innerdør vaskerom
-Riving eks. parkett i soverom og fliser på gulv i vaskerom

Mur- og pussarbeider:
-Ny yttervegg. 250 mm leca isoblokk.
Finpuss på innvendig side. Brettskurt puss utvendig over terreng, slemmet under vortepapp utvendig (under terreng).
50 mm markplate langs ny lecamur under terreng.
Komplett oppbygning inkl. nødvendig armering iht. leverandørens anvisninger
Deler av ny yttervegg vil være under terreng, og vortepapp og drenering medtas.
Synlige deler av yttervegg skal finpusses og males.
-Nytt dekke, gulv på grunn inkl. nødvendig armering
Isolasjon – 200 mm - og ny masseoppbygging under gulv på grunn medtas.
Oppbygging for varmekabel – medtatt i flisarbeider.
-Ny brystning som rekkverk på takterrasse. Oppbygning med 15 cm leca.
Brystning skal finpusses og males.
-Gjenmuring av vindusåpning til toalett i yttervegg fasade øst
-Pussing smyg etter demontering eks. ytterdør
-Div. sår- og flekkpussing inkluderes


Tømrer- og snekkerarbeider:
-Utforing 50 mm, 50 mm isolasjon, ny vindtetting, utlekting og panelkledning (tømmermannspanel) fasade øst
Alle tilpasninger inkluderes.
-Nye vindskier fasade øst, trykkimpregnert trevirke.
-Nytt dekke mellom ny takterrasse og nytt vaskerom og vindfang.
Oppbygning med trebjelker og isolasjon. Konf. tekst i innledning.
-De- og remontere eks. ytterdør
-Levering og komplett montering av nye vinduer og dør i yttervegger, U-verdi iht. dagens forskriftskrav, 1,2 W/m2 K.
Konf. vindus- og dørskjema.
-Levering og komplett montering av ny dør i innervegg.
Slett hvit innerdør dim. 89 x 209 cm. Våtromsdør. Spalte uk. dørblad.
-Bygningsmessige hjelpearbeider for rør- og elektroarbeider inkluderes.

-Remontering og tilpasning eks. utvendig tretrapp og del av treplatting
Ny trapp foran ny inngang tilpasset eks. trapp. Trykkimpregnert trevirke.
-Ny treplatting og trapp på ny takterrasse. Trykkimpregnert trevirke. All nødvendig oppbygging inkluderes
-Ny treplatting eks. uteplass på nordsiden. Trykkimpregnert trevirke.
Treplatting skal henge sammen med ny treplatting og trapp på ny takterrasse.
All nødvendig oppbygging, tilpasninger og forarbeider inkluderes
-Ny pergola trekonstruksjon på ny takterrasse. Trykkimpregnert trevirke.

-Ny håndløper inkl. innfesting på ny brystning takterrasse.
Håndløper i børstet rustfritt stål, Ø 50 mm på avstandsstykker i rs.
Håndløper skal ha lukkede ender.
-Nye utforingsvegger for skjult fremføring av rør- og el. ledningsfremføringer
-Nedforing tak for innfelte downlights i tak i nytt vindfang og vaskerom.

Tilpasning og overganger ved vinduer, smyg, balkonger osv. inkluderes.

-Ny innervegg ved nytt og eks. vaskerom, ett lag gips tosidig på 2`x3`trestendere.
2 x 13 mm gips mot nytt vaskerom
-Remontering eks. innerdør vaskerom
-Ny parkett, eik – klikkparkett, i soverom. Gulvlister i lakkert eik inkluderes.

Flisarbeider:
-Tilpasning/supplering eks. fliser på gulv i eks. vaskerom og eks. vindfang

-Flisarbeider nytt vaskerom:
Det skal legges fliser på vegger og gulv i nytt vaskerom.
Våtrom skal bygges i hht. våtromsnormer med membran og fall.
Overgang mot vegger skal vies spesiell oppmerksomhet.
Membran på gulv og vegger inkluderes.

Veggflis dim. ca. 30 x 10 cm matt hvit i gulvkvalitet.
Fugemasse grå, med syrefast fuge. Elastisk fugemasse i hjørner.
Våtrom skal utføres i h.h.t. normer for våtrom med membran.
Innfelt speil i flis, bredde lik underskap, u.k. speil min 10 cm over servant, o.k ca 200 cm.
Endelig speilstørrelse tilpasses flismønster.

Gulvflis 10 x 10 cm i kvalitet, gjennomfarget, valgfri farge,
og skal være sklisikker i klasse R10.
Fugemasse grå, med syrefast fuge. Elastisk fugemasse i hjørner.

I nytt vaskerom legges varmekabler.
Det skal legges til rette for legging av lavtbyggende varmekabel
Sparkelmasse for oppbygging av fall i baderom må ha god varmeledningsevne slik at ikke gulvet vil virke varmt på enkelte plasser og kaldt på andre.

-Flisarbeider nytt vindfag/gang:
Det skal legges fliser på gulv i nytt vindfang/gang.
Gulvflis 30 x 60 cm i kvalitet, gjennomfarget, valgfri farge,
og skal være sklisikker i klasse R10. Tilpasses eks. gulvflis i eks. vindfang
Fugemasse grå, med syrefast fuge.
I nytt vindfang legges varmekabler.
Det skal legges til rette for legging av lavtbyggende varmekabel
Sparkelmasse for oppbygging av fall i baderom må ha god varmeledningsevne slik at ikke gulvet vil virke varmt på enkelte plasser og kaldt på andre.


Malerarbeider:
Generelt:
Alle arbeidene skal utføres i overensstemmelse med NS 3420 (toleranseklasse B) og andre gjeldende standarder.
Fargene skal være valgfrie.

Innervegger:
Alle innvendige vegger er utført i gips, finpusset leca, siporex eller betong.
Alle vegger flekk- og skjøtsparkles og kles med nøytral armeringsduk, og males.

Vegger som hele flater sparkles og males, og der det er naturlig inkluderes armeringsduk.

Himlinger:
Tak som hele flater sparkles og males, og der det er naturlig inkluderes armeringsduk.

Det må påregnes noe malingsflikk ved overganger mot eks. bygningselementer.

Yttervegger:
-Ny panelkledning og vindskier fasade øst, grunning og to strøk oljedekkbeis.
-Ny pusset lecavegg, grunning og to strøk murmaling


Blikkenslagerarbeider:
-Beslagsarbeider nye vinduer og dør
Nye sålbenkbeslag og evt. overgangsbeslag i smyg.
-Beslagsarbeider eks. kjøkkenvindu
Nytt sålbenkbeslag og evt. overgangsbeslag i smyg.
-Nytt beslag, overgang mellom tak og nye vindskier.
-Nye overgangsbeslag

Alt beslagsarbeid skal utføres i overenstemmelse med NS 3420.
Alt beslagsarbeid skal utføres fagmessig, og alt beslag skal være mekanisk festet.

Det skal inkluderes D-papp under alt beslag, og pappen skal være skjøtet med godt omlegg.
Ingen papp eller utlekting og kryssfiner skal være synlig ved ferdigstillelse.

All innfesting skal være mekanisk, solid og i hht. vindlastkurve A.
Ved sammenhengende lengder skal det legges inn ekspansjonsmuligheter.

Beslag i kvalitet PVF2, tykkelse min. 0,7 mm, lakkert i valgfri RAL farge.


Taktekkingsarbeider:
-Ny papptekking på ny takterrasse, to lags tekking. Alle overganger og nødvendige oppbretter inkluderes.
Følgende kvalitetskrav legges til grunn:
- For asfalt banebelegg i rull skal kravene i NS 3530 tilfredstilles.
- Der det skal benyttes mekanisk innfesting skal antall festemidler dimensjoneres i hht. NS 3479.
Festemidler skal ha rustklasse KLA. Entreprenøren er ansvarlig for tilstrekkelig innfesting og må kunne dokumentere dette.
- Belegg skal være i brannklasse Ta.
- Alle detaljer skal utføres fagmessig og iht. produsentens anvisning.
All innfesting skal være mekanisk, solid og iht.vindlastkurve A.

Diverse arbeider:
-Vortepapp monteres på vegger under terrengnivå.
Der hvor det lar seg gjøre etter gravearbeider skal vortepapp monteres på grunnmur/vegg for reduksjon av fuktinntrengning.
-Pukk som masse for tilbakefylling.
Det skal benyttes drenerende masser ved tilbakefylling av terreng.
Drensledning legges rundt nytt tilbygg
-Nytt glasstak over ny inngang.
Glasstak opphengt i stålstag uten profiler, glass skal være herdet og laminert – frostet glass.
-Nytt glasstrekkverk over ny inngang.
Glassrekkverk innfestet i brystning på begge sider uten profiler, glass skal være herdet og laminert – frostet glass.


Elektroarbeider:
Alt el. anlegg skal legges skjult i vegger og tak.
Nytt el-anlegg omfatter
- nye stikkontakter
- ledninger til nye stikk
- lysbrytere og dimmere
-de- og remontere eks. utelys og lysrelè
-de- og remontere eks. tilkobling elektro til utebod
-de- og remontere ringeklokke
-ny belysning i vaskerom og vindfang:
Innfelte lavvolt spotter, totalt 10 stk
-nye stikkontakter til vaskesøyle i nytt vaskerom
-belysning over speil på vaskerom
-flytte to stk eksisterende stikkontakter i forbindelse med utvidelse av vindusåpning i stue