Betong, Blikkenslager, Elektriker, Maskinentreprenør, Rørlegger, Snekker i Rogaland

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

8787 Siste år
7058 Siste 3 mnd
315 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Totalrenovering av tomannsbolig

Registrert Dato: Mandag 31. Mai 2010

ARBEIDSBESKRIVELSER FOR RENOVERING AV GNR/BNR 57/1035
4011 STAVANGER.


DELLEVERANSER:

• TØMMERARBEIDER HUS
• DRENERING RUNDT HUSET
• GRUNN- OG BETONGARBEID FOR NYBYGG
• TØMMERARBEIDER FOR NYBYGG
• TEKKING AV NYBYGG (BLIKKENSLAGERARBEID)
• OPPARBEIDE NY INNKJØREL + STØTTEMUR MOT NABOGRENSE
• ELEKTRISK ANLEGG
• RØRLEGGERARBEID

Se vedlagte tegninger for detaljer. Ønskes ytterligere tegninger, slik som snitt, så kan disse sendes på forespørsel.


Aktuelle tilbydere kan velge å gi til tilbud på hele leveransen eller delleveranser. Pris skal i alle tilfelle fremkomme på hver delleveranse selv om man gir pris på hele prosjektet.

Beskriv hva slags prisoppsett som ligger i bunn. Dvs om man leverer fastpris eller om man fakturer etter medgåtte arbeidstimer, medgåtte materialer, kostnader fra underleverandører, m.m. Dersom man ønsker å gi pris basert på medgåtte timer må man levere et overslag på pris som tilbudsform.

Befaring: Kontakt tiltakshaver Stian tlf eller pr e-post .

---

KOMMUNAL GODKJENNING

1. TILLATELSE TIL TILTAK, KOMMUNAL GODKJENNING SAKSNR KBU367/09.
Gnr./bnr.57/1035. Byggestedsadresse:

2. DELEGERT BEHANDLING SAKSNUMMER: KBU1786/10

RAMMETILLATELSE
Det foreligger tillatelse til tiltak for tilbygg og garasje som i omfang svarer til denne søknaden ( jf. KBU 367/09, dat. 30.01.2009). Denne tillatelsen er fortsatt gjeldende.

Foreliggende søknad behandles som rammesøknad.

Bygningen er oppført i 1954 og registrert som horisontaldelt tomannsbolig. Området er regulert til bolig, reg.plan 304, datert 10.06.1949, samt trehusbyens estetiske retningslinjer.

Ut fra eksisterende situasjon søkes det om fjerning av bod ved østre nabogrense og etablering av et tilbygg i en etasje med integrert dobbel garasje ( og med et mindre areal som biinngang og bod i underbygg). Avkjørselen søkes flyttet til nabogrensen i nord (Dr. Græslies vei). Takvinduer godkjent i ovennevnte prosjekt bekreftes godkjent i denne rammetillatelsen. Hovedbygningen tilbakeføres (ikke byggemeldingspliktig).

---

ORIENTERING

Huset er i dag i original stand etter oppføring 1954. Vinduer er skiftet rundt 1980 til 2-lag isolerglas med standard mål. Det er en horisontaldelt 2-manns bolig der kjeller er felles mens loft hører til leilighet i 2. etasje.

Huset skal fremdeles være horisontaldelt, men inngangen skal separeres med utvendig trapp og plattform for leilighet i 1. etasje. For 2. etasje skal inngang integreres i tilbygg. Kjelleren får tilkomst via ny utvendig trapp, alternativt fra eksisterende trapp lengst syd, samt via eksisterende løsning innvendig. Tilbygget er tenkt tekket med kobber. Kjøkken i leilighet i 2. etasje skal flyttes og det skal etableres åpen løsning ut mot stue. Det må legges inn forsterkning av bærevegg der denne åpnes. Til slutt skal det monteres ny balkong i tre med tett golv for 2. etasje. For 1. etasje skal balkong etableres i pusset betong. Byggmester må samarbeide med betongfag i sammenheng med sammenføyning mellom plattform og vegg/dør i 1. etasje.

Boligen blir stående tom i store deler av byggeperioden. Byggmester får ansvar for sikring og tetting av huset undervegs i bygningsarbeidet. Generelt gjelder for hele prosjektet at alle fag holder orden, hver for seg, og legger opp til å følge «rent bygg» prinsippet. Arbeid som utvikler støv eller fukt må gjøres ute i friluft eller skjermes fra boligen. Tiltakshaver sørger for å holde avfallscontainer og for rydding undervegs. Byggmester må påregne å få ansvar i sammenheng med UTF og KUT. Han må også ta med stillaskostnader. Forsikringsansvar må avklares før oppstart.

---

TØMMERARBEIDER HUS

Generelt

Eksisterende yttervegger har slik oppbygging: 19mm. liggende dobbelfalset kledning, 19mm. utlekting, papp, 12mm. vindtettplater, 100mm. reisverk med cc. rundt 60 cm. reflektorpapp, 12mm. underpanel og 12mm. porøs huntonitt på innsiden med malerpapp som avslutning. Innervegger har reisverk cc rundt 60cm og stender ca. 80mm. med underpanel og malerpapp på begge sider.
Eksisterende tak er utført som sperretak dim. ca. 60x200mm, men senteravstand kan variere. På sperrene ligger 15mm. rupanel med papp, strø og lekter. Tekking i H-panner 1. generasjon. Under sperrene ligger nedlekting med porøs huntonitt og malerpapp.
Alle vinduer unntatt i kjeller må leveres ferdig malt og lukkerammer som glidehengslet, jfr. tegninger. Glass med 2 lag super energi med argonfylling.
Dører i yttervegg som vist på tegning.
Alle innerdører i 1. 2 og loftsplan nye i hvit slett utføring med ferdigmalt karm og vrider. Alt listverk skal leveres nytt i standard furu ferdigmalt. Fotlister i lakkert hardved.
Det er mulig at taket er isolert med sydde glassvattmatter. Disse må fjernes i forbindelse med ombygging. Byggmester må også ta med levering og montering av balansert ventilasjonsanlegg. Det må være 2 anlegg, et i 1. etasje mens det andre står på loftet og betjener 2. etasje og loft.Utvendig

All ytterkledning inkl. gesims og obsekasser skal rives i sammen med lekter, papp og vindtettplater. Deretter skal hulrom gjøres rene og fylles med isolasjon ihht gjeldende krav. Etterpå skal en montere nye vindtettplater, vindsperre, stående utlekting og liggende enkelfalsa kledning.
Gesims, obs og underside av balkonger får ny faspanel. Arbeidet på veggene skal avsluttes med komplett listverk, vannbord osv. Vannbord over åpningene må utføres med beslag.
Betongentreprenør støper hovedtrapp med plattform samt ny balkong 1. etasje. Byggmester må sette opp balkong i tre for 2. etasje. Balkongene får trykkimp. bærebjelker og søyler i impregnert materiale. Golvet må legges med fall utover, og skal tekkes med duk el. lignende, som er tilpasset slik bruk. Takrenne langs ytterkant. Byggmester får ansvaret for tekking og fuktsikring av overgang balkong/vegg/skyvedør.
Taket skal renoveres. Takstein fjernes. Byggmester må rive takrenner, stubord, vindskier, lekter, strø og gammel papp ned til sutaket, som er av rupanel.
Oppå sutaket legger en så ut diffusjonsåpen vindsperre og 50mm. opplekting for lufting. Opplektingen må legges ut på cc 600, uavhengig av fordeling av gamle sperr under. På opplekting legger en så ut 3mm. huntonitt forenkla sutak med vanntett papp el. likn. På pappen skal det legges 23mm. strø og 30mm. lekter tilpasset taktekking. Taket avsluttes med teglpanner og nye plast-takrenner med nedløp. Sette inn takvindu ihht tegning.Kjellerplan
Skifte ut vinduer. Nye vindu skal ha topphengsling og ventil. De skal ha 2 lag isolerglass eller bedre. Vinduene skal stives av og festes med polyuretanskum.
Det må lages ny åpning og settes inn ny kjellerdør, ref tegninger.

1. etasje

Før etasjen blir rom-inndelt etter tegningen, må det festes opp lydbøyler og lekter for 2 lag 13mm. gips. Det er svært viktig at en legger elastisk fugemasse i fuger mellom lydhimling og veggplatene.
Nye innervegger skal ha 36x98mm. reisverk og et lag 13mm. gips på hver side. Vegger mot våtrom må forsterkes for fliser. Det skal legges inn mineralull mellom tilfarer og sikres omhyggelig mot trekk, fukt og inntrengning av skadedyr. Yttervegg skal settes opp med reisverk med dampsperre, isolasjon og 13mm. gipsplate på innsiden. Det må tas med komplett standard ferdigmalt listverk (lakkert hardvedlister for golv). Tilbygg integreres som tegningen viser og byggmester er ansvarlig for dette.


2. etasje

Etter at etasjen er rom-inndelt etter tegningen, lekter en ned hele etasjen med 23mm. lekter under eksist. himling og skrur opp et lag 13mm. gips.
Nye innervegger skal ha 36x98mm. reisverk og et lag 13mm. gips på hver side. (Byggmester må sørge for å få plassert søyler i området langs bæreveggen i midten. Søylene skal understøtte limtrebjelken i mønet på loft - usikkert om dette er nødvendig). Vegger mot våtrom må forsterkes for fliser. Stålbjelke må leveres og monteres som forlenging av bærevegg i stue/kjøkken 2. etasje.
Yttervegg skal settes opp med reisverk med dampsperre, isolasjon og 13mm. gipsplate på innsida. Det må tas med komplett standard ferdigmalt listverk (lakkert hardvedlistverk for golv). Tilbygg integreres med hovedbygget av byggmester ihht tegninger. Trapp med rekkverk i tilbygg leveres av byggmester.Loftsplan

Nye innervegger skal ha 36x98mm. reisverk og eit lag 13mm. gips på kvar side. (Byggmester må sørge for å få plassert 2 stk. søyler i bæreveggen langs midten. Vegger mot våtrom må forsterkes for fliser. Det må tas med komplett standard ferdigmalt listverk (lakkert hardvedlister for golv).
DRENERING RUNDT HUSET

• Lage ny drenering rundt huset.
• Drenering ihht NS eller NBI Byggedetaljer. Ny ”bobleplast” mot grunnmur.
• Husets lengde x bredde 10,0 meter x 8,5 meter.
• Tilknytning til eksisterende avløp.
• Det må tas hensyn til vannledninger, strømkabel (Lyse) og tv, tele- & datalinjer (Get, Telenor og Lyse)


GRUNN- OG BETONGARBEID FOR NYBYGG

• Utgraving (evt meisling av fjell) og støping av såle.
• Støping av grunnmur / vegger.
• Lage drenering rundt tilbygg. Tilbygg lengde x bredde 14,0 x 6,5 meter.
• Se vedlagte tegninger fra arkitekt for ytterligere detaljer.


OPPARBEIDE NY INNKJØREL + STØTTEMUR MOT NABOGRENSE

• Utgraving/meisling til ny innkjørsel mot Dr. Græslies vei og nabogrense i nord.
• Maks bredde 6,0 m ytterst mot Dr. Græslies vei og ihht ”vegnormal for Nord-Jæren”.
• Etableres i flukt med nabogrense og tilpasses mot bolig.
o Det må tas høyde for fritt areal til gjerde eller hekk mot nabogrense.
• Lengde ca 18 m.
• Eksisterende støttemur mot nabogrense i øst er delvis i dårlig stand. Det antas at ca 5 meter nederst mot O. Cappelensgate bør reetableres. Denne må tilpasses terreng. Høyde øverst, ca 1,5 m fra gateplan O.C.gate, høyde nederst ca 60 cm fra gateplan. Høyden på 1,5 m oppnås ca 3,0 m inn fra gateplan.
o Materialvalg: Lødde natursteinblokker.
• Legge trekkerør for evt fremtidig plassering av belysning ved innkjørsel.