Entreprenør, Flislegger, Maler, Rørlegger, Skorsteinsarbeider, Snekker, Taktekker, Ventilasjon i Akershus

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

3753 Siste år
831 Siste 3 mnd
292 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Utbedring av mangler på nytt trehus

Registrert Dato: Onsdag 21. Oktober 2009

Utbedring av mangler på nytt trehus.

a. Arbeidet forventes å starte opp våren 2010.
b. Firmaet må inneha og dokumentere godkjenning i tiltaksklasse 1.
c. Kortfattet dokumentasjon av utførende håndverkeres kompetanse og erfaring (gjerne en CV) skal foreligge før arbeidet startes.
d. Husets mangler er beskrevet i de påfølgende punkter.
e. Valgte fremgangsmåte for utbedringene må beskrives i hvert enkel punkt, som må refereres til nummereringen av husets mangler.
f. For enkelte av punktene kan det være hensiktsmessig å beskrive alternative utbedrings alternativer, og prise disse separat.
g. Utbedringene må prises hver for seg punktvis, slik at oppdragsgiver kan ta ut enkeltpunkter, og fortsatt gjennomføre utbedringene.
h. Rigging må tas med som et eget punkt.
i. Det må opplyses om timepris og materialpåslag for eventuelle ekstra arbeider.
j. Fremdrift, status og nødvendighet av ekstraarbeider skal legges frem i formaliserte møter, minimum ett pr uke. Innleid bedrift skal dokumentere disse skriftlig.
k. Boligen forventes å kunne bebos under anleggsperioden. Hvis dette ikke er mulig må dette klart komme frem i pristilbudet.
l. Befaring må avtales på forhånd.
m. Pristilbud ønskes før 15. november 2009.


1: Diffusjonssperren er ikke tett tilsluttet mot monteringsboksene til spotlightene i himlingen mot isolert takkonstruksjon. Det er 15 spotlights på 2 uavhengige tak.

2: Samtlige vindu mangler tett dampsperre, og antas å mangle isolasjon i utforingen. 8 normale H-type vindu og 10 mindre.

3: Ventilasjonsløsning i kjøkkenet er ikke pre akseptert og tilfredsstiller ikke kravene i TEK (Teknisk forskrift).

4: Ventilasjon av bad tilfredsstiller ikke krav hjemlet i lov og forskrift.

5: Ventilasjon av WC er ikke pre akseptert løsning og tilfredsstiller ikke kravene i TEK.

6: Ventilasjon av badet i kjeller er ikke pre akseptert løsning og tilfredsstiller ikke kravene i TEK.

7: Indikasjon på luftlekkasje inn til boligen. Strider mot krav iflg. TEK.
Boligens tetthet må dokumenteres jfr. TEK § 8-31.

8: Hovedbad har store mangler og må sannsynligvis rives og bygges opp på nytt. Manglene er:
- Vindu er plassert i badekarets våtsone, rett over badekaret. Stor risiko for fuktskader.
- Ytterveggen bak badekaret har både dampsperre og membran. Øket risiko for fuktskader.
- Mansjetten rundt sluket er ikke innsmurt med membran. Risiko for utett konstruksjon. Ikke dokumentert at gulvet er tett med anvendte løsning.
- For liten høydeforskjell fra overkant slukrist til overkant membran ved dør.
Medfører økt risiko for vannskalder.
Høydeforskjellen skal være minimum 25 m.m. men er bare 7 m.m.
- Membranen ikke trukket opp på terskelen. Fare for fuktskader.
- Utett konstruksjon ved avløp fra badekar.

9: Kraftig hellingsavvik på gulv mellometasje.
Avviket strider mot lov og pre aksepterte løsninger.

10: Kraftig hellingsavvik i gulvet i soverommet.
Strider mot lov og pre aksepterte løsninger.

11: Vannet fryser på WC i kjeller.

12: Hovedinngangsdør samt terassedør er ikke montert eller isolert korrekt. Heller ikke underbyggingen av terskel er tilstrekkelig.

13: Utførelse av beslag under vinduer tilfredsstiller ikke funksjonskrav iflg. lov, forskrift, veiledningen, pre aksepterte løsninger og Byggforsks anbefalinger.

14: Beslag over vinduer lider av tilsvarende feil/mangler som beskrevet under
pkt. 20.

15: Omrammingen (listverk) rundt trevinduene står nede på beslagene (ikke utført med luftespalte over beslag) og suger vann. Vesentlig større risiko for fuktskader.

16: Vinduer montert i murvegg er ikke pusset inn/listet inn/vindtettet. Isolasjonen ligger åpen og er ikke fagmessig utført. I strid med lov, forskrift, veiledningen pre aksepterte løsninger og alminnelige normer for utførelse.

17: Store deler av grunnmurspappen mangler list i overkant til beskyttelse mot forringelse av teknisk funksjonalitet. Dels er listen feilmontert. Øket risiko for fuktskader. Strider motlov, forskrift, veiledningen, pre aksepterte løsninger og Byggforsks anbefalinger.

18: Mangelfull / manglende utlufting av takkonstruksjon.
Luftespalten anbefales dimensjonert med minimum 5 cm gjennomlufting, men varierer her fra 0 til 2-3 cm. Effektiv gjennomlufting blir dermed 0 eller tilnærmet 0. Nedlektingen er på 5 cm, men pappen er montert feil og må korrigeres.

19: Bordkledingen på underside gesimskasse er montert uten tilstrekkelige luftespalter for tilfredsstillende utlufting av taket. Som sannsynlig følge av dette har oppstått muggdannelse ved gesimskassene. Muggdannelsen må saneres. Utførelse strider mot lov, forskrift veiledningen, pre aksepterte løsninger og Byggforsks anbefalinger for utførelse.

20: Det har oppstått muggdannelse i gesimskassene på begge sider av huset.
Muggdannelsen som må antas forårsaket av mangelfull utlufting, må saneres.
Utførelse strider mot lov, forskrift, veiledningen, pre aksepterte løsninger og Byggforsks anbefalinger for utførelse.

21: Toppbeslag på pipe er ikke festet og representerer fare for liv og helse.
Utførelse strider mot lov, forskrift og veiledningen.

22 Utvendig kledning er ikke forsynt med musestopp. Risiko for inntrengning av skadedyr. Utførelse strider mot lov, forskrift, veiledningen, pre aksepterte løsninger og Byggforsks anbefalinger.

23: Takbelegg / shingel
Takbelegget er godkjent for takvinkler ned til 15 grader. Takvinkelen er imidlertid bare 12,5 grader. Utførelsen representerer risiko for fuktskader, og er i strid med lov, forskrift, veiledningen, typegodkjenningen og fabrikantens monteringsanvisninger.