Arkitekt, Prosjektleder i Buskerud

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

497 Siste år
129 Siste 3 mnd
48 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Utredning av Ringerike Kommunes bygningsareal

Registrert Dato: Tirsdag 09. Oktober 2012

I handlingsprogrammet for Ringerike Kommune (2012? 2015) er en av de overordnede, langsiktige strategiene effektivisering ogvurdering av kommunens arealbruk av eide og leide bygningsmasser.
Målsetningen er at kommunen til enhver tid skal ha de arealer som er nødvendigefor en effektiv og rasjonell drift. Innenfor tilgjengelige økonomiske rammerskal arealene ha så god kvalitet som mulig og oppfylle alle lovbestemte krav.Ved å redusere arealbehovet, kan kommunen også oppnå besparelser innen drift ogvedlikehold.
Ringerike Kommune ønsker derfor å anskaffe enekstern utredning med anbefalinger som tar for seg følgende områder for de fleste av kommunens eide og leide bygg:
Gjennomgang, drøfting og vurdering av kommunens arealbehov.
Drøfte og anbefale strukturelle endringer (som for eksempel å samle og se på plassering av funksjoner og tjenestetilbud) for derigjennom å redusere faktisk behov for bygningsmasse.
Hvis relevant foreslå avhending av arealer som er lite velegnet til fordel for arealer som er mer hensiktsmessige og effektive.
Eksempler på områder rapporten kan/bør omhandle er:
Bruk av kommunens administrative lokaler eks. rådhuset
Ressursutnyttelse av bruksarealene ved alle bygg kommunen har for tjenesteytelser relatert til helse og velferd for våre brukere, som for eksempel omsorgssenter
Forslag til nybygg / behandling av foreslåtte nybygg.
Forslag til endring av funksjon for eksisterende bygg
Forslag om avhending av eksisterende bygg.
Enkelte bygg skal ikke tas med i utredningen, som for eksempel:
Tekniske installasjoner som for eksempel renseanlegg og pumpestasjoner.
Fullstendig liste med hvilke bygg som skal vurderes, vil bli del av konkurransegrunnlaget utlevert til kvalifiserte tilbydere.
Det foreligger alleredeoverlappende utredninger, som for eksempel en utredning av alle skolebygg. Disse vil bligjort tilgjengelig for kvalifiserte tilbydere.
Vi understreker at utredningen skal omfatte både vurderinger av rene byggetekniske kostnader ved drift, samt kostnader/besparelser ved drift av utførte tjenester i bygget. Eksempelvis kan sammenslåing eller oppsplitting og/eller omlokalisering medføre besparelser på en eller begge områder.
Prosedyre:
Anskaffelsen gjennomføres som en to-trinnsprosess, der vi i første runde kvalifiserer leverandørene. De kvalifiserteleverandørene vil blir invitert til en leverandørkonferanse og motta utfyllendekonkurransegrunnlag. Foreløpig dato 19.11.12 - kl. 09.00 sted: Ringerikerådhus, Hønefoss.
Det maksimale antall leverandører som kan gå videre er fem (5). Dersom fler ennfem (5) leverandører blir vurdert som kvalifiserte vil kvalifikasjonskravenebli brukt til å evaluere leverandørene og de fem (5) beste vil bli invitert tilå delta i konkurransen.
Det skal ikke inngis et tilbud med pris i denne første fasen. Tilbydere skalkun dokumentere oppgitte kvalifikasjonskrav. Det gis derfor heller ikkeutdypende informasjon om oppdragsgivers forventninger og oppdragets innhold idenne fasen. Det er frivillig for leverandører å gi inn tilbud dersom de blirblir vurdert som kvalifisert. Det er ingen mulighet til å bli med ikonkurransen i ettertid hvis man ikke leverer inn forespørsel i denne runden.
Vi forventer at kontraktens verdi vil være under EØS-terskelverdi (1,6mill.), selv om oppdragets omfang gjør at vi kan nærme oss denne grensen.
Oppdragsstart forventes å være i begynnelsen av januar 2013 og forventet varighet er 3-5 mnd.
Som en opsjon vil oppdragsgiver vurdere å bruke konsulent som støtte ved enutførelse og gjennomføring av anbefalte tiltak.
For denne anbudsprosessen benytter oppdragsgiver Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse på dette anbudet samt få tilgang til dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. *** Linken er fjernet *** Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere

Arkitekt, Prosjektleder

Behandling, Bygg, Drift, Heller, Installasjoner, Konsulent, Leverandører, Nybygg, Pris, Renseanlegg

Tunhovd, Buskerud

Avsluttet: Fredag 02. November 2012