Rørlegger i Oppland

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

162 Siste år
40 Siste 3 mnd
10 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Utvendig og innvendig rørleggerarbeider ifm. ny hytte

Registrert Dato: Onsdag 12. Januar 2011

Geografi:
Enger, Søndre Land kommune
Oppland Fylke

Anbudet vil være et delanbud i forbindelse med etablering av ny hytte øst for Randsfjorden. Hytta vil bli fundamentert med plate på mark. Hytta er planlagt med innlagt vann og avløp med tilkobling til kommunalt anlegg. Det er ferdig opparbeidet adkomstveg til hyttetomt.

Vann- og avløpssystemet er ikke detaljplanlagt. Det legges ved situasjonsplan samt plan for hytte. Anbyder skal før inngåelse av evt. kontrakt i samråd med oppdragsgiver skissere opp endelig planlagt rørsystem. Ved levering av anbud skal et første utkast til plan legges ved (pdf-dokument) med oversikt over rørføring inn til hytta. Dette kan godt være en håndtegnes skisse på situasjonsplanen.

De utvendige arbeidene anslås gjennomført i løpet av mai måned 2011.
De innvendige arbeidene anslås til å skulle gjennomføres i etter fellesferien 2011. Endelig tidsplan er enda ikke ferdigstilt og vil bli avklart med anbyder før kontraktinngåelse.

Ved levering av anbud ønskes entreprisen delt opp i tre delsummer:
Pris 1: Alle utvendige arbeider, inkl. rørgjennomføringer i plate.
Pris 2: Alle innvendige arbeider.
Pris 3: Evt. utvendig kum med stoppekran og vannmåler

Beskrivelse Pris 1:
Tomta vil være gravd ut og planert ved start av dette delanbudet. Før rørleggerarbeidene starter vil det være gravd opp grøft der rør skal legges. Det må i forbindelse med tidsplanlegging påregnes noe koordinering med grave- og betongentreprenør.

Anbudet omfatter i tillegg til levering av alle materialer også legging av komplett anlegg i henhold til gjeldende regler og normaler, samt tilkobling til kommunalt anlegg (vann og avløp). Kommunalt anlegg ligger klart i tomtegrensen. Påkoblingspunkt vil bli gjort tilgjengelig før igangsettelse.

Merking, sikring og innmåling av ferdig lagt anlegg utomhus skal inngå i prisen. Det samme gjelder all form for rengjøring og trykktesting av rørene samt all dokumentasjon mot kommunen for godkjenning av anlegget. Gjeldende regler og normaler i Søndre Land kommune skal dokumenteres og etterfølges.

Om- og igjenfylling av ledningssonen vil bli gjennomført av graveentreprenør og inngår ikke i denne entreprisen.

Ca lengde rørgrøft oppøyses til å være 50 meter.

Beskrivelse Pris 2:
Hytta som er planlagt satt opp er av typen Pano Rana 6, jfr. vedlagt tegning. Kjøkken, baderom og bod/vaskerom er etablert slik at de har tilstøtende vegger. Pris 2 inkluderer i tillegg til levering av alle materialer, alle arbeider i forbindelse med etablering av rørsystemer til kjøkken, bad og bod/vaskerom.

Kjøkken
Det ønskes rørføring til oppvaskkum, vaskemaskin samt opplegg for kjøleskap med funksjon for isbiteproduksjon.

Bad
Det ønskes rørføring til vaskeservant, toalett og dusjkabinett. Toalettet skal være av type innebygget. Leveranse av total klosettløsning ønskes medtatt i denne entreprisen, inkl. selve toalettet m/sisterne rammeverk etc. Det skal etableres et stk sluk på badet.

Bod/Vaskerom
Det ønskes rørføring til vaskemaskin, varmtvannsbereder og utslagsvask. Levering av varmtvannsbereder og tilkobling av denne skal være inkludert i prisen. Varmtvannsberederen skal være av en slik størrelse at den kan plasseres i skap under utslagsvask. Innvendig stoppekran ønskes etablert i dette rommet. Det skal etableres et sluk på vaskerommet.

Beskrivelse Pris 3
Det bes om at det gis pris på en stk utvendig kum der det etableres stoppekran og vannmåler på vannledningen før vannet føres inn under plata på hytta. Kummen er tenkt plassert i bend som vist på situasjonsplanen men det må påpasses at denne ikke kommer i konflikt med ringmur og tilhørende isolering på mark. Det antas at all graviing dekkes i annen entreprise.

Anbyder oppfordres til å komme med evt. gode, prisbesparende alternative løsninger i forbindelse med Pris 3.

I forbindelse med levering av priset anbud øsnkes vedlagt følgende dokumenter fra anbyder:
Anslått tidsbehov for utvendige arbeider (Pris 1 og Pris 3)
Siste årsregnskap/resultat/rapport
Antall ansatte i eget firma
Relevante referanseprosjekter