Elektriker, Entreprenør, Maskinentreprenør, Mekaniske verksteder, Rørlegger, Snekker, Sprenging, Stålarbeider, Vann & avløp i Hordaland

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

3629 Siste år
934 Siste 3 mnd
289 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

VA-ledninger Måvotno - Eikedalen skisenter

Registrert Dato: Mandag 10. September 2012

Kvam herad skal etablere VA-anlegg for å føre drikkevann til området ved Eikedalen skisenter og spillvann tilbake til eksisterande leidningsanlegg ved Måvotno. Bakgrunnen for arbeidet er mellom annet prioriteringer og mål for avløpshåndteringen, jamfør Kommunedelplan avløp, 2006 - 2014.
Hovedarbeidet vil være å legge nye ledninger i en hovedtrase, men som del av av arbeidene skal det også etableres 2 pumpestasjoner for spillvann og en trykkøkningsstasjon for vann. Det skal etableres mange kummer for spillvann og vann i hovedtraseen. Disse kummene vil i mange tilfeller være grensesnitt mellom det kommunale ledningsanlegg og det private ledningsanlegget som de ulike sonene må etablere. Det skal legges sideledninger ut fra kummene slik at en ikke må grave ned på hovedanlegget når det private anlegget skal etableres. Arbeidene på sideledningene er beskrevet i kapittel 3 og kostnadene for disse arbeidene vil kommunen viderfakture til de ulike sonene.
Kvam herad har stort fokus på å unngå fremmendvann inn på spillvannsanlegget. Det skal ikke bygges overvannsledninger som del av anlegget og det skal ikke under noen omstendigheter knyttes til ledninger som en ikke vet hvor de kommer fra og hva de inneholder. Det er bare spillvann som skal tilknyttes. Toppen av kummene skal plasseres slik i terrenget at de ikke kan bli stående under vann i lokale pytter eller lignende.
Stor del av anlegget i trase A går i område med myrer og til dels høy grunnvannstand. Det er ikke etablerte tilkomstveger til ny ledningstrase. Entpreprenøren må derfor planlegge, ordne nødvendige avtaler og bygge midlertidige tilkomster for gjennomføring av anleggsarbeidene. For å unngå flere pumpestasjoner ligger spillvannsledning med minimumsfall 10 promille over svært lang strekning. Der ledningstrase må sprenges gjennom fjell som danner terksler mellom myrer, skal det etableres nye terskler med tette masser for å unngå at ny trase drenerer ut grunnvannet i myren.
Fra området ved Teigaberg vil nytt anlegg ligge i og like ved eksisterende veger. Teigabergselvi skal krysses ved at det etableres natursteinmurer på hver side av elven som opplegg for bærende konstruksjon for opplegg for VA-ledninger.
Det skal i forbindelse med VA-arbeidene også opparbeides grøfter for kabler og trekkerør for for kabeletatene.
Anbudet omfatter følgende hovedelementer:
* Etablering av VA-grøfter, om lag 4000 m.
* Etablering av 50 VA-kummer
* Etablering av 2 pumpestasjoner for spillvann og 1 stasjon for trykkøkning for vann
* Etablering av kabelgrøfter, om lag 3100 m
* Dokumentasjon av nye anleggselementer.
Nøyaktige mengder per post oppgjøres etter oppmåling.
Før kontrakt kan inngås med entreprenør om utførelse av anleggene, tar Kvam herad forbehold om godkjenning av kostnad for arbeidene, samt forbehold om nødvendige tillatelser fra myndigheter og grunneiere.
Eventuell tilbaketrekking av anbudet gir ikke entreprenør rett til erstatning.
Anbudet omfatter følgende hovedelementer:
* Etablering av VA-grøfter, om lag 4000 m.
* Etablering av 50 VA-kummer
* Etablering av 2 pumpestasjoner for spillvann og 1 stasjon for trykkøkning for vann
* Etablering av kabelgrøfter, om lag 3100 m
* Dokumentasjon av nye anleggselementer.