Entreprenør, Maskinentreprenør, Sanering, Vann & avløp i Hordaland

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

1699 Siste år
566 Siste 3 mnd
136 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

VA-sanering Sundsvik

Registrert Dato: Torsdag 06. Oktober 2011

Kvam herad skal stå for sanering av kommunale hovedledninger for vann og avløp (spill-, og overvann) i deler av Sundsvik. Bakgrunnen for arbeidet er mellom annet prioriteringer og mål for avløpshåndteringen, jamfør Kommunedelplan avløp, 2006 - 2014. Her står mellom annet "Fellessystem som medfører gjentakende driftsulemper på avløpsanlegget og/eller uheldige ukontrollerte overløpssituasjonar, skal separerast."
Som del av saneringen skal eksisterande hovedledninger i området skiftes ut og system med fellesledninger på avløp skal erstattes med seperate ledninger for spill- og overvann. Overvannsledningene blir nye og disse skal føres til utløp mot Movatnet i nye traseer. Som del av saneringen vil eiendommer som ligger til de kommunale hovedledningene motta krav om omlegging av sine private stikkledninger dersom de ikke er i tilfredsstillende stand. Arbeidene i dette anbudet vil dermed få et grensesnitt mot mange private stikkledninger for vann, spillvann og overvann.
Som del av arbeidet vil det være inkludert arbeid med å legge nye stikkledninger der disse ligger som del av offentlig veggrunn. Dette for å kunne gjøre ferdig arbeidet slik at en slipper å grave opp igjen i kommunal veg for tilkopling av nye stikkledninger om dette skjer på senere tidspunkt. Skille mellom kommunale ledninger og private stikkledninger vil fremdeles være ved kobling til hovedledning. Oppgjør for de ulike private stikkledningene som blir lagt som del av anbudet blir gjort opp mellom Kvam herad og den enkelte grunneieren. Annet arbeid på private stikkledninger skal gjøres gjennom direkte avtaler mellom den enkelte grunneier og entreprenør/rørlegger.
Ledningstraseene vil gå i smale, kommunale veger og gangveger som er benyttet av de som bor langs de berørte vegene. De kommunale bilvegene har ikke omkjøring og dette setter store krav til å planlegge arbeidene nøye, gjennomføre i mindre etapper, samt å orientere de berørte beboerne nøye i forkant av stenginger av tilkomster eller ledninger (vann og avløp). Videre må størrelse på maskiner tilpasses. Til sist gjøres det oppmerksom på ledninger og kabler som er i drift og at gjennomføringen av anlegget planlegges med tanke på å minimalisere driftsforstyrringer for abonnentene. I forbindelse med anbudssynfaring vil Kvam herad orientere om de kommunale hovedledningene i området.
Anbudet omfatter følgende hovedelementer:
* Etablering av VA-grøfter, om lag 800 m.
* Etablering av 40 VA-kummer og 17 sandfang
* Stikkledninger VA for om lag 30 eiendommer
* Etablering av kabelgrøfter, om lag 600 m
* Dokumentasjon av nye anleggselementer.
Sanering av VA-anlegg ved etablering av 800 m VA-grøfter, 40 VA-kummer, 17 sandfang, tilknytting av stikkledninger for 30 eiendommer og 600 m kabelgrøfter

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere