Arkitekt, Betong, Elektriker, Entreprenør, Maskinentreprenør, Mekaniske verksteder, Prosjektleder, Rørlegger, Snekker, Stålarbeider, Vann & avløp, Ventilasjon i Sør-Trøndelag

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

9889 Siste år
7147 Siste 3 mnd
362 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Varmbu APS

Registrert Dato: Mandag 01. Mars 2021

Grunnlag for tilbudet
Konkurransegrunnlagets oppbygning
I tillegg til Mercellgrunnlaget består konkurransegrunnlaget av følgende vedlegg:
 1     Tilbudsskjema
 2     Mengdeoppsett
 3     Kontraktsgrunnlag
 4     Tegninger
 5     Geoteknisk vurdering og prosjektering
 6     Byggherrens SHA-plan
 7     VA norm tilleggsinformasjon pumpestasjoner
 8     Forpliktelseserklæring for underleverandører
 9     Egenerklæringsskjema om lønns - og arbeidsforhold
Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget
Vi oppfordrer til at all kommunikasjon om anskaffelsen foregår via meldingstjenesten til Mercell
Tilbudsbefaring
Det avholdes ikke tilbudsbefaring. Tilbyder må selv gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen.
Tilbudets utforming
Tilbudet leveres digitalt via Mercell. Tilbudsskjema og alle poster i mengdeoppsettet skal prises. Ved manglende prising anses posten å være inkludert i øvrige poster. Det skal leveres utfylt tilbudsskjema, utfylt mengdeoppsett, beskrivelse av leveranse med tegninger, utfylt tekniske spesifikasjoner, dokumentasjon på isolering av pumpesump, opplysninger om fremdrift, samt overordnet igangkjøringsprosedyre,
Tilbudet og alle innleverte vedlegg skal være på norsk. Dokumentasjon som skal leveres skal også være på norsk. Tilbydere med originaldokumentasjon utstedt av offentlige myndigheter eller offentlige registre i andre land skal ved siden av originaldokumentasjonen vedlegges autorisert oversettelse.
Vedståelse av tilbudet 
Tilbyder må vedstå seg sitt tilbud i 90 kalenderdager fra innleveringsfristen.
Tildelingsprinsipp
Bare tilbud som er levert av kvalifiserte tilbydere og som innfrir de obligatoriske krav og spesifikasjoner som angitt i konkurransegrunnlaget vil bli vurdert.  
Tildelingskriterier
Oppdragsgiver vil velge det tilbud som etter en helhetsvurdering er det økonomisk mest fordelaktige og tildeling vil skje etter følgende kriterier:
Kriterier                        Vekting        Grunnlag
Pris                                60 %            - Utfylt tilbudsskjema og mengdeoppsett
Produkt                         40 %            - Teknisk løsning
                                                            - Kvalitet på utstyr
                                                            - Drift av anlegget, herunder driftsvennlighet, tilsyn og vedlikehold
Evaluering
Ved evaluering av kriterier benyttes en poengskala fra 0 til 5. Det gis 0 poeng dersom det ikke er innlevert materiale som gjør evalueringen mulig.
Evaluering av pris
For pris gis karakter 5 for laveste pris og øvrige etter en lineær fordeling.
Formelen yn = 10 - 5(xn/x0) benyttes. Pris 100% over laveste pris eller høyere gir 0 poeng. Ved alle beregninger benyttes en desimal.
Evaluering av produkt
Her vektlegges likeverdig:
- Teknisk løsning
- Kvalitet på utstyr
- Drift av anlegget, herunder driftsvennlighet, tilsyn og vedlikehold
Det gis poeng ut fra en skjønnsmessig vurdering på en skala fra 0-5. Det benyttes hele poeng i hver av kategoriene.
Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler
Anskaffelsesprosedyre
Tilbudskonkurransen er i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser § 13-1 (2) - konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring.
Kvalifiserte tilbydere blir innkalt til forhandlinger. Det kan forhandles om alle aspekter ved tilbudet. Tilbyderne vil bli orientert om hvordan de ligger an etter tilbudet er innlevert. Forhandlingene utføres gjennom møter.
Tilbudsåpning
Tilbudsåpning vil finne sted umiddelbart etter fristens utløp. Tilbudsåpning er lukket
I henhold til offentlighetslovens §23, vil anskaffelsesprotokollen og innkommende tilbud være skjermet for offentlig innsyn frem til leverandøren er valgt. Deretter er tilbudsdokumentene gjenstand for offentlig innsyn. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt.
Ved begjæring om innsyn i leverandørens tilbud vil oppdragsgiver benytte den elektroniske versjonen av tilbud som er sladdet og evt. ta kontakt med leverandøren for å avklare hvilke opplysninger som er å anse som forretningshemmeligheter. Ved evt. klagesak/innsynbegjæring  har oppdragsgiver plikt til å gjøre en selvstendig vurdering av hva som er omfattet av taushetsplikten, og leverandørens vurderinger kan derfor ikke automatisk legges til grunn.
Forbehold og avvik
Det gjøres oppmerksom på oppdragsgivers plikt og rett til å avvise tilbud. Avvik fra konkurransedokumentene og forbehold kan lede til at tilbudet blir avvist. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise en leverandør før en eventuell dialogfase er gjennomført.
Forbehold om tillatelser eller finansiering
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at gjennomføringen av prosjektet er avhengig av at prosjektet får tilfredsstillende finansiering og myndighetenes godkjenning. Tilbyder kan ikke kreve erstatning dersom konkurransen skulle blir avlyst før tildeling, som følge av bortfall av vedtatt finansiering, godkjenning eller annen saklig grunn.
Tilbudskostnader
Alle kostnader knyttet til utarbeidelse og levering av tilbud må bæres av tilbyder.
Tildeling
En faggruppe bestående av representanter fra oppdragsgiver og rådgiver vil evaluere tilbudene. Oppdragsgivers beslutning om hvilket tilbud som er valgt, vil meddeles automatisk via Mercell samtidig til alle tilbydere i rimelig tid før kontrakten inngås. Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for oppdragsgivers valg samt angi en klagefrist.
Utforming av kontrakten
Kontrakten vil bestå av dokumentene som utgjør konkurransegrunnlaget, leverandørens tilbud, referater fra eventuelle avklaringsmøter og et avtaledokument. Som kontraktsbestemmelser benyttes NS 8407:2011 med tillegg som framgår av avtaledokumentet og konkurransegrunnlaget. Bruk av underentreprenører skal godkjennes av byggherren.