Båsum Boring Trøndelag As

0 (Ingen Omtaler)
Omtaler (Ingen Omtaler)
Om oss
Narve Båsum startet i 1952 med boring etter vann med linstøt boremaskin, som hadde en kapasitet på inntil seks meter pr dag . I alle år siden starten har Båsum Boring skaffet drikkevann til hus og hytter. Dette er fremdeles en viktig del av vår virksomhet.

Vi anser oss som ledende i Norge innen store og små anlegg for:

Vannbrønner/vannforsyningsanlegg
Energiboring/komplette energilagre i fjell
Termisk responstest/energiberegning
Fundamentering/stålkjernepeler/mofixfundamenter
Gjennomboring/mikrotunnelling for VA ledninger (NoDig)
Utblokking/rehabilitering, utskifting av rør uten graving.(NoDig )
Montasje av komplette energianlegg/røranlegg med kjøleveske frem til teknisk rom.

Hvorfor ikke bore et hull i stedet for å sprenge grøft?
Vi utfører korte gjennomboringer til lange boringer opp til 600 meter med stor presisjon.
Selve fjellhullet er stabilt, slik at man slipper og benytte stålrør eller plastrør som ekstra stabilisering av hullet.

Sør-Norge: post@basum.no phone 32 14 78 20
Midt-Norge: bbt@basum.no phone 72 86 75 50

Styrets leder: Erling Omre
Styremedlem:
Dag Espen Båsum
Tom Ivar Halsos
Siw Anita Johansen
Trond Ivar Båsum
Signatur:Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Prokura:Daglig leder alene.