BjH - Arkitekter AS

4.7

4.7

6 Omtaler
Bjh-arkitekter as er bygget på mange års erfaring fra arkitektyrket og kan vise til varierte kategorier bygg. vi tar sik.. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan BjH - Arkitekter AS hjelpe deg med
BjH-Arkitekter AS er bygget på mange års erfaring fra arkitektyrket og kan vise til varierte kategorier bygg. Vi tar sikte på å betjene mindre og middels store prosjekter fra idefase til gjennomføring med fokus på småhusbebyggelse. Herunder feltutbygging, eneboliger, rekkehus, boligblokker, hytter og tilbygg med ombygging av eksisterende hus.

Kontoret er i Villa Møllebakken 2 etg. på Haugar i Tønsberg, med Vestfold som det primære virkeområde. Vi påtar oss prosjekter i områder fra Larvik til Oslo. Vi kan her komme på befaring og gi personlig rådgivning, men vi har også oppdrag over hele landet gjennom web-basert prosjektering.

Prosjektering er primært fokusert på utvikling av forprosjekt med tegninger og søknad om byggetillatelse, men vi utarbeider også grunnlag for anbud og produksjonstegninger. Vi utfører oppmåling av eksisterende bygning og lager nye tegninger ut fra 3D modell. Kontoret har høy kompetanse i grafiske 3D presentasjoner og animasjoner. Kommunikasjon foregår med epost og scannede kopier av skisser eller oppmålingsskisser. Dere vil få pdf kopier etter hvert som prosjektet utvikler seg og dere kan direkte påvirke prosessen ved aktivt ta del i prosjekteringen gjennom interaktiv skjermdeling med arkitekten ved å bruke Skype. Vi kan i de fleste tilfeller studere eiendommen nettbaserte kart som Google.no, 1881.no, Finn.no, Norge i bilder, Gule sider og andre. Et samarbeide over internett gir dere hyppige tilbakemeldinger som kan vurderes når det passer og dere får skriftlig og grafisk dokumentasjon på arbeidet etterhvert som prosjektet utvikler seg.

Prosjektering utføres normalt som fast pris avtale. Dette er imidlertid avhengig av hvor godt oppgaven er beskrevet og hvor konkret prosjektet lar seg dokumentere med eksisterende tegninger, skisser og foto. Første orienteringsmøte er gjerne kostnadsfritt og uforpliktende. Oppstartsmøte faktureres kun hvis det resulterer i et etterfølgende oppdrag.
Vi blir enige om et oppstarthonorar som faktureres med første oversendelse, deretter følger utbetalingsplan prosjektets fremdrift. Arkitekt er ansvarlig søker frem til 1. gangs vedtak i byggesak. Eventuelt videre engasjement etter utvidet avtale.

Se omtaler på Mittanbud.no, Oppdragstorget.no og Mittoppdrag.no
Se også vår webside : www.bjh-arkitekt.com
Mob : 906 60 482

Org.nr. : 997623207

BjH-Arkitekter AS innehar sentral godkjenning i følgende kategorier :
Søker i tiltaksklasse 2
Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2