Brødrene Selvik AS

0

Ingen Omtaler
Drive virksomhet som entreprenør, produksjon og handel og hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre fore.. Vis mer
Dette kan Brødrene Selvik AS hjelpe deg med
Drive virksomhet som entreprenør, produksjon og handel og hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre foretagender. Annen spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet. Alt innen grunnarbeid, dvs. rydding av byggeplasser, utgraving av tomter og sprenging. Oppføring av bygninger, bygging av broer og veier/parkeringsplasser, rørgater, vann- og kloakksystem
Drive virksomhet som entreprenør, produksjon og handel og hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre foretagender. Annen spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet. Alt innen grunnarbeid, dvs. rydding av byggeplasser, utgraving av tomter og sprenging. Oppføring av bygninger, bygging av broer og veier/parkeringsplasser, rørgater, vann- og kloakksystem og damanlegg. Utvinning fra grus- og sandtak. Mekanisk verksted, hvor det bl.a. blir utført sveising og reperasjon av anleggsmaskiner og motorvogner. Blandeverk hvor det produseres betong samt laboratorium hvor det tas kontinuerlig prøver, for å kontrollere og forbedre kvaliteten på betongen.