Byggadmin AS

0

Ingen Omtaler
Byggadmin as ble etablert i 2007 primært for å arbeide innenfor prosjektering - bygg,- og anleggsledelse, for offentlige.. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan Byggadmin AS hjelpe deg med
Byggadmin AS ble etablert i 2007 primært for å arbeide innenfor prosjektering - bygg,- og anleggsledelse, for offentlige utbyggere,- det private næringsliv og privatpersoner. For referanser se nettsiden vår

Etter 2010 og den vesentlige omleggingen av plan og bygningsloven spesielt for byggeteknisk forskrift TEK 10 og byggesaksforskriften SAK 10 har Byggadmin AS spesialisert seg rundt byggesaksarbeider mellom private og offentlige instanser .

Foretaket har sentralgodkjenning som ansvarlig søker, prosjekterende utførende og kontrollerende i tiltaksklasse 2.

For privatmarkedet som Anbudstorget.no henvender seg til kan vi tilby følgende :
• Byggplassering, stikningsplaner, innmåling og utstikking.

Trenger du hjelp til å få utarbeidet og godkjent en stikningsplan eller å få godkjent byggplasseringen hos kommunen er vi sentral godkjent for dette. Vi er samtidig sentralt godkjent for både plassere og måle inn bygninger.
• Veg , vann og avløpsanlegg, (utslippssaker)

Trenger du hjelp til å få utarbeidet og godkjent planer for vann,- avløp eller veganlegg er vi sentralt godkjent for dette. Vi har hjulpet privatpersoner med dette i kommuner rundt omkring i Norge, uten at dette har medført dyre reisekostnader.
• Rivingsarbeider , miljøsaneringsbeskrivelser og avfallsraporter

Trenger du hjelp til en miljøsaneringsbeskrivelse eller avfallsrapport i forbindelse med rivning av et bygg er vi godkjent for dette i tiltaksklasse 1.
• Reguleringsplan,- og kommuneplanavklaringer, saksbehandlingsproblematikk (...HVA ???..)

Har du en utfordring med å få dine ønsker for hus, hytte eller andre anlegg til å samsvar med kommunens , fylkesmannens eller andre overordnede krav, eller forstår du simpelthen ikke hva det offentlige mener med sitt siste brev. Vi har lang erfaring med arbeid av denne type med kommuner og andre offentlige instanser som både med- og motspiller. Dette er arbeider som ikke nødvendigvis krever at en fysisk er på byggestedet, noe vi har erfaring for med arbeider mange steder i Norge, ettersom lovverket og prosedyrene ofte er likelydende. Vi har god erfaring i å få løst forhold i minnelighet og mer matnyttig på en rask måte.
• Byggesøknader

Vi har sentralgodkjenning som ansvarlig søker. Dette er arbeid som ofte er helt uavhengig fysisk tilstedeværelse. Vår erfaring er at det sitter mange kompetente tiltakshavere / søkere der ute som gitt får en kyndig og god veiledning kan redusere saksbehandlingstiden sin med måneder og år , samt redusere vesentlig på kostnadene med selve utførelsen.
• Tegningsarbeider og prosjektering

Vi har sentralgodkjenning i tiltaksklasse 2 for dette området, men vi er ikke arkitekter. Dette betyr derimot ikke at vi ikke har "øye for detaljer". Vi benytter et AutoCAD-basert verktøy som kan vise sol-skyggeforhold, terrengplassering m.m. som de fleste arkitekter, men vår erfaring er at langt enklere skisser er tilstrekkelig for innhenting av priser og byggetillatelser. Dersom vi mener det trengs mer fagmessighet har vi gode kontakter i arkitektmiljøet.
• Er du den "Lykkelig eier av et bevaringsverdig bygg", (kulturminneloven og SEFRAK?)

Dette er et område vi ofte har vært i befatning med i mange kommuner. Disse prosessene er ofte krevende ,spesielt med hensyn på å forstå hva som i det hele tatt menes og kreves av kyndighet og dokumentasjon for å få komme gjennom "mølla" . Vi mener det positivt med å være en "lykkelig eier av en kulturhistorisk bevaringsverdig bygning". Det gir ofte mange flere muligheter enn en velger å se. Vår erfaring er også at det ofte kan kombineres med en moderne vinkling uten at konfliktnivået og kostnaden trenger bli uoverkommelig.


• Hva forventer vi av deg ?
• Vi forventer at du ser oss som et kompetent foretak som følger lovverket, med vinkling på dine ønsker.
• Vi forventer at du gir oss korrekte opplysninger .
• Vi forventer at arbeidene kan gjøres uten ønsker om "svart arbeid eller ulovligheter".
• Vi forventer at du vi ha en skriftlig avtale om arbeidsutførelsen, vi benytter Norsk standard eller andre pre-aksepterte kontraktsformer dersom dette er ønskelig.