Driften AS

0

Ingen Omtaler
Hva er en vaktmester/ driftstekniker en vaktmester er en person som har hele eller deler av ansvaret for vedlikeholdet a.. Vis mer
Dette kan Driften AS hjelpe deg med
Hva er en Vaktmester/ Driftstekniker
En vaktmester er en person som har hele eller deler av ansvaret for vedlikeholdet av en eller flere bygninger, og gjerne et overordnet eller koordineringsansvar ved større arbeider på denne bygningen.
Vaktmester kan også betegnes som driftsleder, en tittel som er tatt i bruk de senere årtiene i stedet for vaktmester. Som oftest er en vaktmester eller driftsleder i dag ansatt av en juridisk enhet som disponerer en bestemt bygningsmasse, f.eks. et borettslag eller skole, og har da normalt ansvar for vedlikeholdet av hele bygningsmassen og uteområdene til denne enheten.