Grønn Overflateteknikk AS

0

Ingen Omtaler
Grønn overflateteknikk as leverer tjenester innen industriell overflatebehandling som sandblåsing, sprøytemaling og tekn.. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan Grønn Overflateteknikk AS hjelpe deg med
Grønn Overflateteknikk AS leverer tjenester innen industriell overflatebehandling som sandblåsing, sprøytemaling og teknisk rengjøring. Vi sikrer riktig kvalitet i henhold til standarder som NORSOK-M501 og ISO 12944. Våre operatører møter der hvor prosjektet er med alt nødvendig utstyr, og utfører tilkomst og tildekking.

Vår metode:
Grønn Overflateteknikk tilstreber å benytte arbeidsmetoder, teknologi og verktøy som er mer miljøvennlig enn tradisjonelle metoder. Sandblåsingsutstyret vi benytter bruker inntil 75 % mindre blåsemiddel og avgir inntil 92 % mindre støv enn tradisjonelt utstyr, men er like effektivt. Fordelen med dette utstyret er at det produserer lite avfall og støv til omgivelsene, noe som medfører at vi kan drive overflatebehandling nær boligområder, marinaer og andre støvømfintlige soner. Vi kan tilby deg som kunde fjerning og påføring av bunnstoff på alle typer sjøfartøy, og vi kan behandle alle materialer som metall, betong, tegl, stein, tre, asfalt og glassfiber.