Grunnarbeid Vest AS

0 (Ingen Omtaler)
Omtaler (Ingen Omtaler)
Om oss
Vi er en maskinentreprenør med maskiner og utstyr for små og mellomstore oppdrag. Vårt arbeidsområde er Bergen og omkringliggende kommuner.
Vi utfører:
• Grunnarbeider for tomter, tilbygg og garasjer
• Drenering rundt bygninger
• Tilrettelegging for biloppstillingsplasser
• Opparbeiding grøntområder
• Natursteinsmuring .
• Betongarbeider

Kontakt oss for gratis befaring