Grunnteknikk Miljø AS

0 (Ingen Omtaler)
Omtaler (Ingen Omtaler)
Om oss
Ved sprenging gjøres det skader for store beløp på hus, vannledninger og kabler i Norge, dette har vi tenkt å gjøre noe med. Kjemikaliene som brukes i sprengstoff slipper man å få i naturen og rester etter dynamitt elimineres.

Det miljøvennlige og sikre valg bruker Grunnteknikk Miljø AS. Skaderisikoen er eliminert og sprengingssyklusen kan stoppes om man ser at risiko oppstår. Derfor kommer man inntil sensitiv infrastruktur.

Trollkraft har vært valget til nå, men den ny teknikken er i begynnerfasen i Norge og Grunnteknikk Miljø AS jobber for å få dette ut i markedet. Den miljøvennlige teknikken som brukes for sprenging av fjell kommer billigere ut en konvensjonell sprenging nær infrastruktur grunnet at vi slipper fordyrende forsikringer og dokumentering av nærliggende hus.

Eksempel kan man sprenge fjell inntil aktiv infrastruktur uten at dette må stenges ned, eksempel trafo, høyspent, datakabler og vannledninger. etc.

Kontrollert, støvfri og rystelsesfri sprenging kan man gjøre utvendig og innvendig der fjell ønskes fjernet uten risiko for skade.

Grunnteknikk Miljø utfører grunnarbeid for nybygg, tilbygg og garasjer. Drenering er en naturlig del for virksomheten.

Granittmurer og uterom som spenner fra arkitekttegnede uterom til de enkleste hager.

Fjerning av innvendig fjell for utnyttelse av kjellerrom utføres.