Hjorteland Kunnskap Og Rettshjelp

0

Ingen Omtaler
Kjartan hjorteland er utdannet sivilingenør i it fra uis, siviløkonom spesialisering finans fra nhh og jurist (juridisk .. Vis mer

Be om tilbud
Dette kan Hjorteland Kunnskap Og Rettshjelp hjelpe deg med
Kjartan Hjorteland er utdannet sivilingenør i IT fra UIS, siviløkonom spesialisering finans fra NHH og jurist (juridisk embetseksamen) fra UIO. Kan tilby tjenester innen alle nevnte fagområder, har godkjennelse som rettshjelper fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, slik at jeg også i all hovedsak kan tilby det samme som en advokat kan tilby hva angår juridiske oppdrag. Kort fortalt kan jeg bidra til konkret løsning eller mer generell rådgivning innen alle de nevnte disipliner.IT:

Utvikling(.net, Java, C/C++)

Database(Oracle, MS Sql, mm.)

Spesifisering/Design

Hardware

Integrasjon

Prosjektstyring

Business Analyst
Økonomi:

Skatt

Mva.

Regnskap

Optimalisering

Bedriftsanalyse

Oppkjøp

Fusjon

Fisjon

Mammut
Jus:

Tingsrett

Kjøpsrett

Familie og Arv

Kontraktsrett

Panterett

Selskapsrett

Skatterett

Arbeidsrett

Forvaltningsrett

Erstatningsrett

Pengekrav

Sivilprosess(Forliksråd, Tingrett, Lagmannsrett)