Moelv Rørservice AS

4.7

4.7

1 Omtale
Moelv rørservice er en bedrift som sysselsetter 8 erfarne og dyktige rørleggere. de har gjennom årene ervervet stor kunn.. Vis mer
Dette kan Moelv Rørservice AS hjelpe deg med
Moelv Rørservice er en bedrift som sysselsetter 8 erfarne og dyktige rørleggere. De har gjennom årene ervervet stor kunnskap og erfaring med de fleste områder innen faget.

Daglig utføres oppdrag innen følgende områder:
Arbeider på kommunale hovedledninger og stikkledninger fra disse
Utvendige avløpsanlegg fra bygg i spredt bebyggelse
Komplette sanitære anlegg
Rørinnstalasjoner for idustrivirksomhet
Rørinnstalasjoner for landbruksbygg.
Pumpeinnstalasjoner for forbruksvann
Vannrenseanlegg
Service og vedlikehold av alt sanitær og varmeinnstalasjoner
Sentralvarmeanlegg
Oljefyrte anlegg
Varmepunpeanlegg
Fastbrenselanlegg
Gassfyrte anlegg (nytt område)
Styringsautomatikk for sentralvarmeanlegg