Pricewaterhousecoopers Accounting AS

0 (Ingen Omtaler)
Omtaler (Ingen Omtaler)
Om oss
Kvalitet i regnskapet og regnskapsføringen er avgjørende for din evne til å målstyre og kontrollere driften i selskapet. I tillegg er det en viktig kilde til tillit. PwC har et av landets aller fremste kompetansemiljøer innenfor regnskapsføring og –rådgivning. Hver dag leverer vi nøyaktig kvalitet med forutsigbarhet i pris til en lang rekke norske og internasjonale virksomheter. Dette gjør vi gjennom å bruke teknologi og moderne økonomisystemer. Gjennom PwC får du tilgang til ledende systemer, kompetanse og effektive regnskapstjenester

Regnskapet skal skape verdi for selskapet og bidra til å øke selskapets konkurransekraft. Vi vet at moderne økonomifunksjoner bidrar til økonomisk innsikt og råd til utviklingen av hele virksomheten. Hos oss får du personlig oppfølging og tilgang til økonomieksperter og rådgivere innen skatt, avgift og arbeidsrett. De hjelper deg med å løfte selskapets økonomi og unngå overraskelser. Vi vet at du er opptatt av kvalitet og effektivitet. For å realisere dette ser vi at virksomheter outsourcer funksjoner. Vår jobb er å vise at kvalitet og outsourcing lønner seg.