Proff Security AS

0 (Ingen Omtaler)
Omtaler (Ingen Omtaler)
Om oss
Proff Security ble etablert i 2012. Selskapet drives i dag som et privat aksjeselskap.

I 2016, 4 år etter etableringen, har selskapet 80 ansatte med hovedkontor i Oslo. Selskapet er delt inn i virksomhetsområdene vakthold, teknikk og kompetanseutvikling innenfor sikkerhet.

Proff Security er en leverandør av stasjonært-, senter-, mobilt- og ordensvakthold, samt kontroll tjenester.

Proff Security sin viktigste ressurs er selskapets medarbeidere. Velkvalifiserte og motiverte medarbeidere i alle funksjoner og nivåer er en grunnleggende faktor i selskapets forretningsfilosofi. Vi skal ha ansatte med solid teknisk fagkompetanse på alle nivåer innenfor selskapets klart definerte markedssegmenter.