Sandtorp Eiendomsservice AS

0 (Ingen Omtaler)
Omtaler (Ingen Omtaler)
Om oss
Forvaltning av boligeiendommer, vaktmestertjenester, drive grave og transportvirksomhet, samt kjøp og salg av utstyr i denne forbindelse og andre tjenester som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet, og kjøp og salg av  aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i ander foretak.