Snekker Nachtigall AS

0

Ingen Omtaler
"nachtigall" er den tyske betegnelse for fuglen "luscinia megarhynchos" som på norsk kalles "nattergal". peter nachtigal.. Vis mer
Dette kan Snekker Nachtigall AS hjelpe deg med
"Nachtigall" er den tyske betegnelse for fuglen "Luscinia megarhynchos" som på norsk kalles "nattergal". Peter Nachtigall, med røtter fra tyskland er firmaets grunnlegger og daglig leder. Han sier at han gjerne vil bruke fuglen i firmaets profil fordi at tjenestene som firmaet kan tilby også er like mangfoldige som fuglens sangkunnskap. Det benyttes også for å ha et enkelt og unikt gjenkjennelsestegn.