Stavanger Brannsikring As

0

Ingen Omtaler
Brannsikring / førstehjelpsutstyr / brannøvelse brannsikring stavanger brannsikring as tilbyr kontroll, service og vedl.. Vis mer
Dette kan Stavanger Brannsikring As hjelpe deg med
Brannsikring / Førstehjelpsutstyr / Brannøvelse

Brannsikring
Stavanger Brannsikring AS tilbyr kontroll, service og vedlikehold/salg av alle typer brannslokkere og brannslanger. Vi tilbyr også rådgivende tjenester innen brannvern samt kurs og demonstrasjoner.

KONTROLL
• Utfører kontroll på alle brannpunkt (Slokkere, slanger, røykvarslere)
• Bytter ut gammelt utstyr/resertifisere
• Skilting / merking
• Utsteder sertifikat pr. brannpunkt

BRANNKURS
Brannkurs og miljøvennlig brannøvelse
Kurset gir ansatte viktig kunnskap om forebyggende brannvern, opptreden under brann og praktisk brannslukkeøvelse.

SERVICE
• Rådgivning innen Brannsikringstiltak
• Befaring, identifisere alle brannpunkt
• Utarbeidelse av statusrapport
• Automatisk oppfølging hvert år
• Gjennomføring av brannøvelser

SALG
• Salg av brannutstyr og deler
- Brannslokkere
- Branntepper
- Brannslanger
- Skap for brannslokkere
- Førstehjelputstyr
- Skilt
- Røykvarslere,varmedetektorer,vanndetektorer.m.m.