Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Taktekker, Murer i Oslo

Formidlede anbud
 • 31986
  Siste år
 • 5716
  Siste 3 mnd
 • 2196
  Aktive nå
Oslo
Avsluttet

Ønsker pristilbud på rehabilitering av pipeløp og tilknytning av ildst

Ønsker pristilbud på rehabilitering av pipeløp og tilknytning av ildsteder. Boligselskap bestående av en eiendom i Geitmyrsveien ved St. Hanshaugen i Oslo utført i nordisk nybarokk. Gården er oppført i 1917 i pusset tegl over to etasjer på en høy sokkeletasje og med et meget høyt mansardtak. Gården består av 20 leiligheter på mellom 80 og 140 kvm. i netto boa, fordelt på tre oppganger. To av leilighetene er i sokkeletasjen og for øvrig er det seks leiligheter, to i hver oppgang, i hver av de øvrige etasjer, inkludert toppetasjen med mansardtaket. Taket på eiendommen ble i 2010 rehabilitert / skiftet ut og pipene «over tak» ble i den forbindelse også vedlikeholdt. Arbeidet ble utført av A. Hansen Blikkenslagerverksted AS. Det er selskapets aksjonærer som også er leilighetsinnehaverne. Se også eiendommens hjemmeside www. Gjetemyrsveien9as. No 16. 08. 2012 ble det i forbindelse med skorsteinsfeiing gjennomført rutinemessig tilsyn fra Brann- og redningsetaten som førte til «Rapport bygård fyringsanlegg» datert 21. 08. 2012, følger vedlagt. Som en konsekvens av tilsynsrapporten gjennomførte feiermester Alf Pettersen, på oppdrag fra Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS, videokontroll av pipeløpene i Geitmyrsveien 9A-B-C, 5. September 2012. Rapporten etter videokontrollen, datert 08. 09. 12 fra feiermester Alf Pettersen, følger vedlagt. Styret i Boligselskapet Gjetemyrsveien 9 AS har etter dette gjennomført en kartlegging av antallet og hvilke piper / pipeløp som er i bruk / skal være i bruk for ildsteder for framtiden og har konkludert med at ti - 10 - til fjorten - 14 - av gårdens pipeløp må rehabiliteres. Vi ber nå om pris på slik rehabilitering, og at denne utformes per pipeløp, slik at pristilbudet er gyldig uavhengig av om det blir ti -10- eller opp til fjorten - 14 - pipeløp som blir rehabilitert. Rehabiliteringen vil også helt eller delvis omfatte utskifting av feielukene til de aktuelle pipeløpene på loft og sotlukene i sokkeletasjen. Vi ber om pris på slik utskifting av luker, per luke eller per pipeløp. Etter det vi har fått opplyst må alle ildstedene som fortsatt skal være i bruk tilknyttes den aktuelle pipen på nytt etter at de aktuelle pipeløpene er rehabilitert. De er om lag førti - 40 - aktive ildsteder i gården og vi ber også om pris på tilknytning av disse til de aktuelle rehabiliterte pipeløpene. Ettersom antallet ildsteder varierer fra leilighet til leilighet, og det er den enkelte aksjonær som selv skal betale for tilknytningen av sitt / sine ildsteder, ber vi her om en pris per ildsted, og alternativt også om en timepris for slikt arbeid. Vi ser for oss at vi inngår avtale om utførselen av det aktuelle rehabiliteringsarbeidet nå i høst, så fort vi har mottatt et tilstrekkelig antall tilbud til at styret blir trygge på at det er riktig pris og kvalitet som leveres fra den entreprenøren som velges, men at selve rehabiliteringsarbeidet først utføres på nærmere fastsatt tidspunkt våren / sommeren 2013, etter at den «fyringssesongen» (2012 / 2013) vi nå er i ferd med å gå inn i er avsluttet. Vi ber om at det også sies noe om forventet varighet på arbeidsperioden for det beskrevne rehabiliteringsarbeidet, noe om arbeidsmetoden som vil bli benyttet, om det vil bli benyttet stillas eller lift og om hvorvidt adkomsten til pipene fra det høye loftet er tilstrekkelig eller om det også må påregnes arbeid fra taket av bygningen. Er det behov for ytterligere informasjon ta kontakt på tlf eller e-mail.
Anbud id:
219114
 • Sted:
  Oslo
 • Registrert:
  Tirsdag 2. Oktober 2012

Lignende oppdrag i Oslo

6 anbud