Brukervilkår

Sist oppdatert: 06.07.2018

Send oss gjerne en melding
Vilkår for bruk - Anbudstorget

1 BRUKERVILKÅR

Anbudstorget.no AS, org. nr. 993 054 364, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad ("Anbudstorget") opererer en digital formidlingsportal på nettsiden https://anbudstorget.no/ ("Tjenesten"). Du må godta disse vilkårene for å få lov til å bruke Tjenesten.

2 Ansvar

Anbudstorget har ikke kontroll over eller ansvar for innholdet som publiseres av annonsører eller andre tredjeparter på anbudstorget.no og via linker, og har ikke noe ansvar for slikt innhold.

Tjenesten og innholdet i denne er tilgjengelig "som den er". Det knyttes ingen garantier eller lovnader til innhold, tilgjengelighet, funksjon, brukervennlighet eller lignende i forbindelse med Tjenesten. Du bruker Tjenesten på egen risiko.

I den utstrekning det tillates av norsk lov, er Anbudstorget, dets representanter og ansatte ikke ansvarlig for tap eller skade, verken direkte eller indirekte, som skulle oppstå i forbindelse med din bruk av Tjenesten.

Anbudstorget er ikke forpliktet til å involvere seg i eventuelle konflikter mellom to eller flere brukere av tjenesten, eller mellom brukere av Tjenesten og en hvilken som helst tredjepart.

Du skal holde Anbudstorget skadesløs fra ethvert krav og alle tvister mot oss fra tredjeparter som følge av din bruk av Tjenesten.

3 Immaterielle rettigheter


Anbudstorget har fulle rettigheter til varemerker, logoer, handelsnavn, domener, know-how og andre immaterielle rettigheter knyttet til Anbudstorget og Tjenesten. Anbudstorgets immaterielle rettigheter kan ikke benyttes uten skriftlig godkjenning fra Anbudstorget.

4 Krav til bruk


Du skal bruke Tjenesten i samsvar med de til enhver tid gjeldende brukervilkårene og gjeldende lov, forskrift og praksis. en av å behandle personopplysningene på grunnlag av samtykket før du trakk det tilbake.

Du skal ikke bruke Tjenesten på en måte som er straffbar, lovstridig, sjikanerende, falsk, skadelig eller diskriminerende eller som krenker andres rettigheter. Du skal ikke bruke Tjenesten slik at det skader, forstyrrer eller ødelegger Tjenestens funksjonalitet eller sikkerhetssystemer.

5 Suspensjon, utestenging og sletting


Anbudstorget kan midlertidig eller permanent stenge tilgang til Tjenesten. Midlertidig stenging kan eksempelvis skje ved teknisk oppgradering.

Ved mistanke om brudd på disse vilkårene kan Anbudstorget midlertidig nekte deg å bruke Tjenesten. Dersom det viser seg at du har brutt disse vilkårene, kan Anbudstorget beslutte å utestenge deg fra Tjenesten permanent.

6 Webanalyse


Anbudstorget vil behandle personopplysninger om deg i den grad det er nødvendig for å tilby Tjenesten og dens innhold. Behandlingen av personopplysninger er nærmere beskrevet i Anbudstorgets personvernerklæring.

Du har selv ansvar for å sørge for at personopplysninger du oppgir i forbindelse med Tjenesten, er korrekte og oppdaterte.

Anbudstorget har ikke kontroll over eller ansvar for praksis for personvern på annonsørers og andre tredjeparters nettsteder. Anbudstorget oppfordrer deg derfor til å alltid sette deg inn i eksterne tjenesters retningslinjer for dette.

7 Endringer

Anbudstorget kan gjøre endringer i disse vilkårene og i Tjenestens innhold og funksjonalitet, f.eks. som følge av endrede muligheter i Anbudstorgets tekniske infrastruktur, at underleverandører endrer sine tilbud og vilkår, eller ved endringer i rammevilkår fra offentlige myndigheter. Enhver tids gjeldende brukervilkår finnes på anbudstorget.no.

Anbudstorget vil varsle om vesentlige endringer, så langt som mulig, minst én måned før den trer i kraft. Ved å fortsette å bruke Tjenesten etter endringene er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringene. Dersom du ikke godtar endringene i vilkårene, har du ikke rett til å fortsette å bruke Tjenesten.

8 Tvisteløsning

Brukervilkårene er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister mellom deg og Anbudstorget skal søkes løst i minnelighet mellom partene. Oslo tingrett er verneting.

Du har alltid mulighet til å kontakte Forbrukerrådet for rådgivning, se www.forbrukerradet.no. Dersom du er utilfreds med Anbudstorgets håndtering av din klage, rådes du til å ta sende en klage via EU-kommisjonens nettbaserte klageportal (ODR), se https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Inkluder følgende e-postadresse ved innsendelse av slik klage: post@anbudstorget.no. Alternativt, kan du sende klagen direkte til Forbrukerrådet for mekling. Dersom meklingen ikke fører frem har du anledning til å sende en klage til Forbrukerklageutvalget, se http://www.forbrukerklageutvalget.no.

9 Kontakinformasjon

Henvendelser vedrørende Tjenesten eller de plikter og rettigheter som følger av disse brukervilkårene kan rettes til Anbudstorget på følende måter: Epost til post@anbudstorget.no, per post til Anbudstorget AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad, telefon +47 71 40 30 50.