Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Arkitekt i Oslo

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Oslo
Avsluttet

052-2009 rammeavtale for kjøp av konsulentbistand planlegging, prosjektering og byggeledelse

Friluftsetaten består av tre fagavdelinger. Miljø- og planavdelingen arbeider med fysisk planlegging og natur- og miljøspørsmål. Skog- og friluftsavdelingen arbeider med byggeprosjekter i marka. Park- og friområdeavdelingen arbeider med byggeprosjekter i byggesonen. Alle disse avdelingene vil ha behov for bistand i forbindelse med hovedsaklig planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter.
Planarbeid vil omfatte registrering og utarbeidelse av planer på ulike nivå. Gjennomføring av byggeprosjekter både i marka og byggesonen vil kunne omfatte behov for teknisk bistand, rådgivning, analyser, utredninger, fdv-planer, tredjepartsvurderinger, tilstandsrapporter, byggesøknad, prosjektering og byggeledelse.
Det er ikke mulig å anslå nøyaktig hvor mange prosjekter som er aktuelle eller deres omfang ved kunngjøring av denne konkurransen, da dette er avhengig av årlige budsjettbevilgninger, men erfaringsmessig vil rammeavtalen totalt sett ha en estimert verdi på nok 5 - 6, 5 mill. Per år. Estimatet er kun retningsgivende og innebærer ingen forpliktelse for Oppdragsgiver.
Det antas at hovedtyngden av byggeprosjekter innenfor byggesonen vil være i forbindelse med fontener, parker, bekkeåpninger, turveier, kyststier og strandsoneprosjekter.
Oppdragsgiver ønsker å inngå parallelle rammeavtaler med inntil 3 leverandører innenfor hvert av de fagområdene som er angitt i konkurransegrunnlagets punkt 1. 3.
Tilbyder må ha kapasitet til å dekke minimum ett av fagområdene angitt i konkurransegrunnlagets punkt 1. 3.
Anbud id:
66777
 • Sted:
  Oslo
 • Registrert:
  Onsdag 30. September 2009

Lignende oppdrag i Oslo

6 anbud