Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Arkitekt, Entreprenør, Snekker i Nordland

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Nordland
Avsluttet

11.074 - Totalentreprise - Fauske vgs. avd. Vestmyra- Ny bygghall

Ved fauske videregående skole avdeling vestmyra, skal det bygges en ny bygghall i tilknytning til eksisterende bygg, for studieretning bygg og anlegg og tip (teknikk og industriell produksjon).
tomten inngår i "reguleringsplan for vestmyra skolesenter", og er i dag regulert til offentlig formål - skole. Tomten er på 23, 8 daa.
maks. Bya er 35 %, maks. Mønehøyde 13 m over gjennomsnittlig planert terreng.
skolens parkering foregår i dag på område p1 nord for skolen, det planlegges ingen nye parkeringsplasser i forbindelse med dette prosjektet.
tomten har mindre høydevariasjoner, området rundt eksisterende bygg er opparbeidet med asfaltbelegg, plen mv. Øvrig tomt framstår som naturtomt, med en del mindre trær.
tip-og byggfag, med tilhørende spesialrom, er samlet i en hall på ca. 42 x 22 m.
i tilknytning til hallen ligger garderober, lærerarbeidsplasser, klasserom og grupperom, samt et mindre tilbygg med kaldlager og kompressorrom.
klasserom og grupperom er plassert slik at de også kan benyttes av andre studieretninger på skolen.
tilbygg er knyttet til eksisterende bygg med korridorer med glassvegger.
hall for tip- og byggfag har porter for inn- og uttransport mot nord, i tilknytning til eksisterende transportvei og vareinntak til skolen.
bygget er i hovedsak i en etasje, men har en mindre messaninetasje med teknisk rom. Messaninetasje har adkomst via egen utvendig trapp.
verkstedarealer har ulike krav til romhøyde, slik at verkstedhall har skråtak med ca. 2, 8 grader fall.
utomhusarbeidene omfatter i hovedsak opparbeiding og asfaltering uteområde for varetransport, gangarealer med heller e. L, samt gjendanning og tilsåing av terreng rundt tilbygg.
prosjektet skal oppføres i hht. Krav til universell utforming i tek 10.
prosjektet skal oppføres i hht. Krav til energiforbruk og u-verdier i tek 10.
det vises til eget notat og brannplaner utarbeidet av brannteknisk rådgiver norconsult as.
prosjektet skal utføres i hht. Lydkrav til skoler i ns 8175: 2008, klasse c.
se kravspesifikasjonen for mer info.
ny bygghall på 1416 m2 brutto, 1263 m2 netto.
Anbud id:
203601
 • Sted:
  Fauske
 • Registrert:
  Fredag 29. Juni 2012

Lignende oppdrag i Nordland

2 anbud