Prosjektleder i Finnmark

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

203 Siste år
68 Siste 3 mnd
17 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

2012/3440 Avlevering av arkivmateriale for DSB

Registrert Dato: Tirsdag 03. April 2012

Det skal inngås avtale med én leverandør, for bistand til avlevering av arkivmateriale for DSBs ytre etat. Dette omfatter Norges brannskole (NBSK), Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB), 20 sivilforsvarsdistrikter og fem regionskontor for el- tilsyn. Oppdraget omfatter ca. 1000 hyllemeter, på lokasjoner spredt over hele Norge. For nærmere beskrivelse av oppdraget, se konkurransegrunnlagets pkt. 7.
Det tas førøvrig forbehold om budsjettmessig dekning. Oppdragets fremdrift innenfor den totale kontraktsperioden avhengig av det til enhver tid tilgjengelig budsjett.
Kontraktsperioden er 2+2+2 år, til sammen inntil 6 år.
Kontraktsgrunnlaget vil bestå av statens standardavtale for konsulentbistand SSA-B enkel.
Det forutsettes at leverandøren gjør seg kjent med innholdet i kontraktsdokumentene og kan godta disse uten forbehold, eventuelt angi forbehold i konkurransegrunnlagets bilag 2. Vi vil i den forbindelse gjøre særlig oppmerksom på kontraktens pkt. 4.2, hvor det fremgår at leverandøren må kunne levere elektronisk faktura.
Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 406 del I og del III. 
Anskaffelsen foretas ved gjennomføring av åpen anbudskonkurranse. I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Dette innebærer at det ikke gis anledning til å endre tilbudene, herunder endring av pris, leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for konkurranseforholdet. Leverandøren må derfor inngi sitt beste tilbud innen tilbudsfristens utløp.
Tilbudet skal utformes på norsk og bestå av:
et datert og signert tilbudsbrev 
som inneholder redegjørelser og beskrivelser i henhold til tildelingskriteriene i konkurransegrunnlagets pkt. 6.
og leverandørens navn, adresse, kontaktperson, telefon og e-postadresse
Tilbudsbrevet skal ha følgende vedlegg:
Vedlegg 1: Besvart kravtabell (konkurransegrunnlagets Bilag 1)
Vedlegg 1: Erklæring om aksept av vilkår eller angivelse av eventuelle forbehold (se konkurransegrunnlagets  Bilag 2)
Vedlegg 2 : CV?er for tilbudt/-e ressurs/-er
Vi ber om at tilbudsdokumentene IKKE sendes i zippede filer ved tilbudsinnleveringen.
Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell-portalen, innen tilbudsfristen. Klikk på linken for å få tilgang til portalen.
Tilbydere som ikke er bruker hos Mercell, eller har spørsmål knyttet til hvordan verktøyet fungerer for innlevering av tilbud, må ta kontakt med Mercell Support på følgende e-postadresse eller telefon: 
support@mercell.com , telefon +47 21 01 88 60. 
Innlevering av tilbud via elektronisk portal krever elektronisk signatur. Informasjon om dette finnes på Buypass, BankId eller Commfides. Klikk på linkene for nærmere informasjon, eller kontakt Mercell support. 
Alle spørsmål i anledning konkurransen skal stilles i kommunikasjonsmodulen til Mercell. Dette for at all kommunikasjon skal loggføres.
Tilbudet kan innleveres når som helst innen tilbudsfrist, men vil ikke bli åpnet før etter utløp av tilbudsfristen. Dersom tilbudet ønskes endret som følge av tilleggsopplysninger fra oppdragsgiver eller av andre årsaker, kan dette gjøres enkelt via portalen helt frem til utløp av tilbudsfrist. 
Eventuelle kostnader som tilbyder har ifm utarbeidelse, levering og oppfølging av svar på oppdragsgivers konkurransegrunnlag, må dekkes av tilbyder selv og vil ikke bli refundert.
 
For denne anbudsprosessen benytter oppdragsgiver Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse på dette anbudet samt få tilgang til dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. *** Linken er fjernet *** Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere

Prosjektleder

Anbudskonkurranse, Elektronisk, Kontraktsperioden, Leverandør, Pris, Utløp

Kirkenes, Finnmark

Avsluttet: Fredag 31. August 2012