Betong, Elektriker, Entreprenør, Maler, Maskinentreprenør, Murer, Riving, Rørlegger, Snekker, Taktekker, Ventilasjon i Troms

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

1800 Siste år
491 Siste 3 mnd
207 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

2455234 fornyelse befalsmesse skjold leir. 450536 generalentreprise.

Registrert Dato: Tirsdag 23. November 2010

Befalsmessen, tegnet av arkitektene Blakstad og Munthe-Kaas i 1953, er en av mange bygninger i Skjold leir bygd midt på 1950-tallet. Strukturen i det gamle leirområdet, befalsmessen, kasernene og fire av de andre bygningene innenfor og utenfor leirområdet er fredet i henhold til vedtak hos Riksantikvaren datert 6.5.2004. Både eksteriør og interiør i befalsmessen er fredet. Fredningen av Skjold leir og bl.a. befalsmessen har det samme formålet som for alle andre fredede bygninger i Forsvarets eie ? nemlig ?å sikre og bevare et representativt utvalg av bygninger og anlegg knyttet til hele spekteret av Forsvarets virksomhet?, slik det er uttrykt i Forskrift om fredning av bygninger og anlegg i Landsverneplan for Forsvaret. Fredningen gjør at det generelt stilles store krav til renoveringsarbeidene som skal utføres ? både arkitektonisk og teknisk. Det er ikke tillatt med ombygging av bygningen ? unntatt fra dette er eventuelle tilbakeføringer. Utskifting av bygningselementer eller materialer er heller ikke tillatt unntatt ved tilbakeføringer. Dette betyr at store deler av den aktuelle byggesaken omfatter arbeider som gir en tilbakeføring av bygningen til 1950-tallet.
Tilbakeføringen betyr at det i enkelte tilfeller beskrives spesielle produkter eller produkter med spesiell design eller utførelse. I alle situasjoner hvor det beskrives navngitte produkter eller produkter med tilsvarende utførelse, design eller kvalitet stilles det som følge av fredningen og kravet til det ferdige bygget, strenge krav til likeverdighet for eventuelle andre produkter enn de som er angitt i beskrivelsespostene.
Befalsmessen sto ferdig i 1955 og bygningen hadde som formål å tilby hybler, oppholdsrom, spisesal og storkjøkken med nødvendige birom for eldre og yngre befal. Eldre befal bodde i vestfløyen, yngre befal i østfløyen, og i midtfløyen ble det anlagt fellessom. Prinsippet med boliger i sidefløyene og fellesrom i midtfløyen er beholdt og skal fortsatt beholdes, men spisesalen fungerer ikke som ordinær spisesal lenger, men den skal ha funksjon som leirens storstue for møter, konferanser og middager ved spesielle anledninger, og det opprinnelige storkjøkkenet skal ombygges til anretningskjøkken. Østfløyen skal bare renoveres utvendig, og i vestfløyen skal det innredes 16 kvarter (mindre leiligheter). På loftet i denne fløyen skal det etableres nytt ventilasjonsrom for boligene og det skal dessuten innredes 18 små koffertboder. I nordre del av kjelleren skal det innredes nye rom med dusj og badstu og i kjelleren i midtfløyen skal eksisterende salonger med tilhørende bar renoveres.
I de berørte arealene, skal de fleste ikkebærende vegger og innvendige dører skiftes ut og tilbakeføres. Enkelte vegger med tilhørende dører er imidlertid opprinnelige og skal derfor beholdes. Nye vegger oppføres med brann- og lydklasse i henhold til TEK 97. Det skal skiftes vinduer i vest- og midtfløyen, og på utvendig side av hele bygget skal ytterveggene renoveres med malingsfjerning, betongen skal repareres og fasadene skal slemmes som ny overflatebehandling. All skifer på takene skal tas ned, takene skal tekkes på nytt og skiferen skal legges opp igjen med for det meste nye takrenner, spillblikk og nedløpsrør. Enkelte deler av takrenner og nedløpsrør skal tas vare på.
De tekniske anleggene er basert på fjernvarme fra eksisterende varmeanlegg i leiren. Ventilasjon etableres fra nytt aggregat på loft i vestfløyen og dels fra nytt aggregat i kjelleren. Det skal installeres nytt hovedinntak for elektrisk kraft til nytt hovedtavlerom i kjelleren. Det gamle inntaket og den eksisterende hovedtavlen skal imidlertid være i drift deler av byggeperioden siden østfløyen skal være i normal drift i ele byggefasen.