Alarm & sikkerhet, Anleggsgartner, Blikkenslager, Elektriker, Entreprenør, Flislegger, Gulv, Kulde & varme, Maler, Murer, Rørlegger, Skorsteinsarbeider, Snekker, Steinlegger, Taksering, Taktekker, Ventilasjon i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

8390 Siste år
2858 Siste 3 mnd
728 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

4 anbudsinnbydelser ang. en gammel bygård på grünerløkka i oslo

Registrert Dato: Tirsdag 14. August 2012

GENERELT FOR ALLE ANBUDSINNBYDELSENE

Vedlikeholdsarbeider ønskes utført i Grünersgate, 0551 Oslo. Bygården er opprinnelig fra 1875 i 5 etasjer, samt kjeller, med totalt 10 leiligheter. De to loftsleilighetene i 5 etg. Er innredet i 2008. Det har vært flere oppussingsperioder tidligere. Ytter- og bærevegger er av mur. Etasjeskillere er av tre (stubbloftskonstruksjon).

I utgangspunktet legger vi ut 4 adskilte anbudsinnbydelser, men innholdet i disse kan gli inn i hverandre og kanskje kan flere anbud slås sammen ut fra anbyders kompetanse og virksomhetsområde. Oppgi i så fall dette i anbudet, og vi ønsker da fortsatt et tilbudet på hver av de anbudsinnbydelser som berøres. Styret i borettslaget har tatt opp et eget lån for denne vedlikeholdsjobben og den ønskes ferdigstilt innen utgangen av 2012. Vi ønsker velkommen anbud innen fristen 27. August 2012. Vi vil raskt ta en avgjørelse etter fristens utløp.


ANBUD 1: BRANNSIKRINGSARBEIDER

Vi har hatt Firesafe Consulting og Branntilsynet
på besøk og fått krav om brannsikring av kjelleretasjen og trappeoppgangen, samt lage ekstra rømningvei fra de to loftsleilighetene. Bygget er definert som brannklasse 3 og risikoklasse 4. I dag er kjelleretasjen delt med to separate innganger; én fra trappeoppgangen (Øst) og én fra utsiden via en fallem (Vest). Mellom disse kjelleretasjene har det opprinnelig vært en lav passasje, men denne er murt igjen for flere år siden sammen med alle kablene mellom rommene. I kjellerrom V står 3 store varmtvannstanker som forsyner alle leilighetene. Kopi av vår brannrapport kan fås hvis ønskelig. Den som utfører dette arbeidet må inneha nødvendig kompetanse og godkjenning, og alt brannsikringsarbeidet skal dokumenteres i en egen rapport til styret, som vil videreformidles til Branntilsynet i Oslo.

Følgende ønskes utført ihht gjeldende brannsikringskrav:

KJELLERETASJE:
1-1) Det ønskes at hvert kjellerrom oppgraderes til egne godkjente brannceller som tilfredsstiller dagens brannkrav El 60 (B 60) og etasjeskiller REI 60 / D-s2 (B 60). Eksempler på nåværende mangler: Vann- og avløpsrør fra kjelleretasjen til etasjene over går i takgjennomføringer som ikke er brannsikret. Hull i tak må branntettes. Manglende ´´brann´´-fuging mellom gipsplater og mellom vegg og dørkarmer, plastrør har ikke påmonteres krympemansjetter, ubehandlet stål er ikke brannmalt eller kledd med gips m. m.

1-2) Hvis forsvarlig (brannmessig og prismessig), ønskes den gjenmurte passasjen mellom kjellerrommene Ø og V gjenåpnet slik at det blir mulig å bevege seg mellom rommene, samt at kabler og rør lettere kan kontrolleres. I dag tilfredsstiller ikke rør- og kabelgjennomføringene brannkravet. Det ønskes at det foretas en fotografering innenfor veggen før videre avgjørelse tas. En vurdering må gjøres sammen med prosjektleder om dette er forsvarlig både brann- og kostnadsmessig og også sett fra en praktisk- og vedlikeholdsmessig side. Hvis ikke, vurderes det å montere inn en inspeksjonsluke fra begge sider av passasjen. Hvis passasjen åpnes, må selvsagt denne også brannsikres evt. At hele kjelleren da kan sees som én branncelle og ikke to (?).

1-3) I følge brannrapporten må kjellerrommet i V som inneholdende varmtvannstankene oppgraderes som egen branncelle, El 60 A2-s1 (A60).

1-4) I Ø er skillet mellom kjeller og trappeoppgangen ikke branngodkjent. Trappen
er nå en del av taket / veggen til kjelleretasjen. En brannsikring må lages som tilfredsstiller brannkrav EI 60 (B60). Det kan evt. Benyttes brannhemmende maling under trappen, men en mer helsevennlig løsning ønskes. Kjellerdøren er en godkjent branndør (A60S), men er ikke riktig innmontert og må monteres forsvarlig ihht brannkrav. Ny trapp ned til kjelleren må installeres som tilfredsstiller brannklasse R30 –
nå er det en enkel tretrapp.

1-5) El-anlegget (hovedtavle) i kjellerrom Ø ønskes oppgradert til egen branncelle eller at dette om mulig kan gjøres enklere i og med at kjellerrommet blir egen branncelle (?). Uansett må bl. a. ledningsgjennomføringer fra hovedtavle gjennom etasjeskiller branntettes.

1-6) El-anlegget (tavle 1. etg) må brannsikre gjennomføringene til andre brannceller.
Montering av 1 brannslukker (flaske) i hvert kjellerrom, totalt 2 stk., med oppsetting av godkjente skiltmarkeringer.


TRAPPEOPPGANG:
1-7) Alle kabel- og rørgjennomføringer fra trappeoppgang til hver enkelt leilighet må brannsikres i ihht. EI 30-C (B 30 S).

1-8) Alle sprekker i vegg / tak mot andre brannceller må brannsikres.

1-9) Alle dører ut mot trappeoppgangen må brann-og røyksjekkes, og evt. tettes i ihht. EI 30-C (B 30 S). Det må sjekkes (og evt. Utbedres) bakenfor dørkarmer at denne tettingen tilfredsstiller gjeldende brannkrav.
Én dør i oppgangen i 1. etg. må byttes ut til en B30-dør / karm. Dør og karm kan byttes og tilpasses med en annen dør i samme etasje.

1-10) Vi har fått krav om røykventilering av oppgangen. Øverste vindu i oppgangen må kunne nødåpnes fra 1. etasje, enten ved en vaiertrekk-anordning eller via en elektrisk bryter. Det er ønskelig at dette vinduet også kan brukes til utluftning om sommeren, så anordningen må også kunne lukke vinduet. Foreslått løsning ønskes fremlagt for prosjektleder for godkjenning før implementering.


EKSTRA NØDUTGANG FRA LOFTSLEILIGHETENE:
1-11) Her er det flere mulige løsninger, alt fra sprinkling av bygget (som i utgangspunktet er kostnadsmessig uaktuelt) til eksterne vindeltrapper utenpå bygget, til konstruering av en smart plattform (brannvesenets stiger i bakgården er ca. 1, 5 meter for korte til at dette punktet kunne ha blitt utelatt). Prosjektleder har noen ideer og et samarbeid om løsning er her nødvendig.

1-12) Hvis annet oppdages underveis som ikke tilfredsstiller brannkravene, må dette også utføres.

Det fortsettes at det brannsikringsarbeidet som gjøres blir godkjent av en offentlig godkjent instans for brannsikring av bygårder. Skulle arbeidet / deler av arbeidet ikke blir godkjent i ettertid, vil arbeidet bli krevd utbedret på anbudsgivers bekostning.

ANBUD 2: FUKTREDUKSJON I KJELLERETASJEN

Kjelleretasjene er preget av fuktinnsig og saltutslag, og luften i rommene har høy luftfuktighet. Ventilene klarer ikke å skape den nødvendige luftstrømmen for en akseptabel utluftning, og på vinteren er heller ikke dette så ønskelig fordi kjelleren kan bli kjølt ned mye.

Følgende ønskes utført:

KJELLERVEGGENE:
2-1) Det ønskes en vurdering og installasjon av en god og langsiktig løsning for å hindre vanninntrengning i murveggene og / eller (se neste pkt)

2-2) Hvis nødvendig ønskes det også et kostnads- og arbeidsmessig overslag på et ytre dreneringsarbeide, og da må også utsig av brostein ved portalen i indre gård sees på.

KJELLERLUFTEN:
2-3) Det ønskes forslag og installasjon av en permanent og kvalitetsmessig god avfuktningsløsning hvis det fortsatt vil være aktuellt sett i lys av første og andre punkt. Den bør være tilnærmet vedlikeholdsfri. Løsningen må også sees i sammenheng med brannsikringen i anbud 1.

Løsningene må godkjennes av prosjektleder før installasjon. Som en kvalitetskontroll ønskes det en fuktighetsmåling og kontroll av kjellerrommene før og etter arbeidet.


ANBUD 3: OPPUSSING AV OPPGANG OG BELYSNING

Oppgangen ble pusset opp for mange år siden og trenger en markant oppgradering. I gangen i 1. etasje og ned til kjelleren, må det lages en veggløsning som tilfredsstiller dagens brannsikringskrav og dette gjør av det firmaet får tilslag på anbud 1 (se anbud 1 for mer info). I tillegg må branntettingen i oppgangen være utført før oppussingen. Dette må tas hensyn til ved pristilbudet og er naturlig er i orden før oppussingen begynner. Beboerne må kunne bruke trappeoppgangen under arbeidet, samtidig som det etableres en god praktisk løsning som også sikrer et helhetlig og kvalitativt arbeide.

Følgende ønskes utført:

3-1) Utbedring av sprekkdannelser, pussing og maling av vegger, tak, dører, lister, apparatskap / bokser på veggen, vinduer (også det bak gitteret) og vinduskarmer med farger fastsatt av styret. Det ønskes en helsevennlig maling som ikke inneholder helseskadelige stoffer og som er slitesterk og holdbar. Alle dørtersklene ønskes pusset og lakkert.

3-2) Hele trappegelenderet m / stolper ønskes tilbakestilt til original stand dvs. lakkert tre. Maling må derfor fjernes og det pusses og lakkeres (minst 3 lag).

3-3) En gelenderstolpe er brukket (vi har ikke den andre delen) og ønskes erstattes med sammen stil som resten av stolpene.

3-4) Gulvene og trappene er i dag belagt med vinyl / linolium. Dette ønskes å gjøres om slik at alle etasjegulv blir belagt med keramikk- / stein- / eller skiferfliser (type ikke avgjort ennå, men kom gjerne med forslag). Trappene ønskes i vinyl eller noe annet slitesterkt materiale med fine og solide avsluttningslister. Forslag mottas. Prosjektleder avgjør type / mønster / farge på stein og vinyl. Det er ønskelig at det blir lagt varmekabler i gulvet i gangen i 1. etasje med bryter og temperaturinnstilling i el-skapet på veggen.

3-5) Trapptrinnene fra portrommet til utgangsdøra og videre til 1. trappeavsats ønskes også steinbelagt og at disse trappene inne kan tilpasses en slags matte / rist som samler sand / småstein og vann. Den bør enkelt kunne rengjøres / ´´tømmes´´ / tas av.

3-6) Nye tetningslister monteres i alle gangvinduene.

3-7) Inngangsdøren må rettes opp / justeres slik at den lukker av seg selv i låst tilstand. Nå variere selvlåsingen etter årstiden grunnet utvidelse av treverket i karm og dør.

3-8) Nye 230V diodelamper / -spotter (ca. 30 stk) koplet opp mot både skumringsbryter (1 stk) og bevegelsdetektorer (5 stk. ) ønskes montert i hele trappeoppgangen. Lyskretsen aktiveres / deaktiveres (men lyset slår seg ikke på) innenfor en forhåndsdefinert skumring. Når noen beveger seg i trappeoppgangen, slår lyset seg automatisk på, og slår seg av etter et kundebestemt justerbart tidsintervall etter at bevegelsen / aktiviteten opphører. Prosjektleder må godkjenne type lamper og plasseringer av disse og kontrollboksen ønskes montert i El-skapet på veggen (hvis plass).

3-9) Veggområdet som består av gamle postkasser tas ned. Dette veggområdet ønskes klargjort som en oppslagstavle for borettslaget (må være myk nok til enkelt å få inn en tavlestift / tegnestift). Tavlen skal være lysbesatt når lyset i oppgangen er på (del av diodelampene).

3-10) Veggene / undersiden av trappa ned til kjelleren pusses og males i lys farge.

3-11) I portrommet ønskes det montert opp nye 220V diodelamper (ca 8-10 stk) med justerbart skumringsrele. Prosjektleder henviser til plassering og må godkjenne type lamper. De gamle lampene tas ned og ledningene fjernes evt. Benyttes / flyttes til de nye lampene.

3-12) Kjellerrommene m / boder belyses med nye 230V diodelys (ca. 24 stk) som styres av bevegelsesdetektorer (ca. 4 stk) og en brukerdefinert justerbar tidsforsinkelse. Plassering og lampetype må godkjennes av prosjektleder.

NB! Det må tas hensyn til at brannsikringen er ferdigstilt i gangen før gangen behandles som foreslått over.

ANBUD 4: FASADE, TAK OG PIPER

Yttertaket ble lagt om i 1989. Balkonger ble montert i 1989 og er i stålkonstruksjon. Fasaden ble siste gang utbedret i 2000 ang. Mindre sprekkdannelser. Deler av fasaden i bakgården er ikke malt opp etter forrige utbedring. Pipene er gamle og murstein holder på å løsne.

Følgende ønskes utført:

4-1) Det ønskes en kontroll av hele taket og pipene og evt. Utbedring etter avtale. Pipene må med stor sannsynlighet renoveres og tilpasses nye brannkrav. Eget pristilbud ønskes på dette. Rapport leveres.

4-2) Balkongene ønskes sikkerhetssjekket og evt. Utbedret hvis nødvendig. Rapport leveres.

4-3) Fasaden har fått en god del små og store sprekker på både forsiden, baksiden og inne i portalen. Disse ønskes utbedret og malt med diffusjonsåpen maling eller annen god løsning. Hvis det viser seg at det heller vil lønne seg å pusse opp hele fasaden ønskes dette avklart med prisdifferanse i forhold til sprekkreparasjon. Farge og type maling avtales med prosjektleder.

4-4) Alle vinduskarmene (i tre) på utsiden må pusses, grunnes og males.

4-5) Alle vindusflater mot karm påmonteres nye tettningslister.

4-6) Overganger vindu / fasade tettes med uv-bestandig og regntett tettemasse (som overmales).

4-7) Alle vannbrettet består av en steinplate. Denne er vinklet slik at vannet renner ned i sidekantene og slik lager sorte renner nedover fasaden. Denne vannavrenningen ønskes endret slik at sorte renner og vanndrypp unngås å treffe fasaden. Forslag på løsning må godkjennes av prosjektleder.

4-8) Takrennene må repareres, spesielt i øvre og nedre løp, da vann lekker ut. De males i samme farge som fasaden.

4-9) Borettslaget har utfordringer med tagging på nederste del av fasaden mot gaten. Her ønskes forslag til løsning om hva som kan gjøres for forhindre eller lett å få fjernet taggingen. Fasadelagets diffusjonsegenskap må opprettholdes på en ok måte.