Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Arkitekt i Hele Norge

Formidlede anbud
 • 80232
  Siste år
 • 15345
  Siste 3 mnd
 • 3286
  Aktive nå
Hele Norge
Avsluttet

Anskaffelse av flodbølge- eller tsunamianalyser for fjellskred i innsjøer og fjorder

NVE trenger detaljert modellering av flodbølger (tsunamier) generert av fjellskred i fjorder og innsjøer. Oppskyllslinjer vil bli brukt til faresoner og i noen tilfeller evakueringssoner for ustabile fjellsider som overvåkes i sanntid. NVE ønsker å tegne rammeavtale med én leverandør.
NVE har ansvar for overvåking og varsling av fjellskred i Norge. Det omfatter finansiering og koordinering av det nasjonale kartleggingsprogrammet for ustabile fjellpartier, som kan utvikle seg til fjellskred. Kartleggingen er gjort av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Faresoner på land for potensielle fjellskred er modellert av NGU, mens sekundæreffekter som flodbølger i fjorder eller innsjøer til nå er modellert av Norges Geotekniske Institutt (NGI) ved behov.
Flodbølger skapt av fjellskred har historisk sett vært en av de mest dødelige naturfarene i Norge. I dag brukes faresoner fra ulike naturfarer i arealplanleggingen for å forhindre tap av liv og skade på eiendom. Også faresoner fra flodbølger (fra steinskred i innsjøer og fjorder) må brukes i arealplanlegging i de norske byggeforskriftene (TEK 17). Det modellerte oppskyllssoner vil også bli brukt som grunnlag for evakueringssoner dersom overvåkings-/varslingssystemene indikerer høy risiko for steinskred.
Det kreves spesifikke sannsynligheter for faresonene i TEK 17: sannsynlighetene er 1/100, 1/1000 og 1/5000 per år. Vi har så langt modellert tsunamifaresonene for åtte individuelle ustabile fjellskråninger, hvorav de fleste har mer enn ett scenario med ulike volum og skredsannsynligheter. I løpet av de siste årene har det blitt brukt en probabilistisk tilnærming i modelleringen, hvor usikkerheter i årlig sannsynlighet, volum og skredutvikling har blitt kombinert med usikkerheter i modelleringsparametrene for å skape faresoner som samsvarer med sannsynlighetene som kreves i byggeforskriftene. NVE er åpen for en diskusjon om hvordan man skal håndtere usikkerheter i inngangsdata og modelleringsparametere.
NGI har modellert flodbølger med både fysiske modeller og numeriske modeller og sammenlignet resultatene med historiske hendelser. De kartlagte ustabile fjellparti ligger typisk i høyreliefffjellsområder med trange fjorder og innsjøer. Det er viktig å bruke en numerisk modell som er egnet for slik topografi, hvor bølgeinterferens er en viktig faktor.
Pålitelige faresoner for flodbølger er viktige for å forhindre tap av liv og eiendom. Det er viktig at de kartlagte sonene ikke er konservative, men så realistiske som mulig, da arealbruken blir begrenset i faresonene. En konservativ eller verst tenkelige sone kan kartlegges og brukes som evakueringssone i noen tilfeller.
NVE har ansvar for å levere:
1) Ustabile scenarier, med volum(er), geometri (glideplan) og sannsynlighet
2) En detaljert DEM og så detaljerte batymetridata som tilgjengelig.
3) Modelleringsresultater av fjellskredprogresjonen med hastighet og geometri kan leveres om nødvendig.
Nødvendig leveranse fra konsulent:
Oppskyllslinjer eller polygoner i forhåndsdefinerte bebodde områder i et passende GIS-format. Vi foretrekker om linjene er knyttet til sannsynlighet og i tråd med kravene i TEK17. En rapport for hvert enkelt steinskredtilfelle for å dokumentere modelleringsarbeidet.
Omfanget av arbeidet: Vi antar at mellom to og fire steder per år trenger flodbølgemodellering de neste årene. Kostnaden er estimert til å være 300.000-400.000 NOK for hvert sted. Maksimal kostnad er 7 millioner.
Avtalens lengde er 2 år, med mulighet for forlengelse 1+1 år.
Anbud id:
772101
 • Sted:
  Hele Norge
 • Registrert:
  Fredag 3. Desember 2021

Lignende oppdrag i Hele Norge

6 anbud
 • Høydebasseng Aschjemskogen (rehabilitering) - ny konkurranse
  Fjerning av innvendig nedløp utføres av Ås kommune (eksternt firma som kommunen har rammeavtale med).Anskaffelsens verdi anslås til mellom kr. 8,7 og 9,0 mill. eks mva. Volumet er et estimat og er ikk...
  • Ås
  • Fredag 21. Januar 2022
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Betong
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
  • Murer
  • Snekker
  • Rørlegger
  • Vis mer
 • Rv. 5 - Kulvert, Kaupanger
  Prosjektet er modellbasert. Tegninger for detaljer og oversikt.Prosjektet vil omfatta følgende hovedmengder:1 stk. prefabrikkert kulvert inkl. avlastningsplater1 stk. plasstøypt betongtrappPlasstøypt...
  • Vestland
  • Fredag 21. Januar 2022
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Murer
  • Gjerder og Porter
  • Vis mer
 • Toalettanlegg i Sundet, Eidsvoll kommune
  Eidsvoll kommune ønsker å etablere et prefabrikert toalettanlegg med 2 stk toaletter, 1 stk dusj med plass for vaskemaskin og tørketrommel. I tillegg skal det være et eget rom for frivilligheten (min...
  • Eidsvoll
  • Fredag 21. Januar 2022
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
  • Snekker
  • Rørlegger
  • Ventilasjon
  • Vis mer
 • 2022- 06 L2103 Fagerlia vgs- E290 Tak A-bygg
  Se mer informasjon om entreprisen i funksjonsbeskrivelsen, jf. vedlegg 1-1.Oppdragsgiver benytter elektroniske anskaffelsesprosesser via systemleverandør Mercell (www.mercell.no). Det krevet bla. at t...
  • Ålesund
  • Fredag 21. Januar 2022
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Taktekker
  • Blikkenslager
  • Entreprenør
  • Snekker
 • Nedre Sem Låve
  Prosjektet Nedre Sem låve består av demontering av eksisterende låve og bygging av nytt arbeidssenter og boliger for brukere i Asker kommune. Nybygget blir på 2100 m2. Prosjektet gjennomføres som Futu...
  • Asker
  • Fredag 21. Januar 2022
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Snekker
  • Rørlegger
  • Ventilasjon
  • Vis mer
 • Nytt ventilasjonsanlegg Mellomveien 110 - Totalentreprise
  Tromsø kommune ved Byggdrift skal skifte/oppgradere ventilasjonsanlegget i Mellomveien 110 (gamle lærerhøgskolen). I forbindelse med dette inviteres det til konkurranse på totalentreprise. Prosjektet...
  • Tromsø
  • Fredag 21. Januar 2022
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Snekker
  • Rørlegger
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
  • Ventilasjon
  • Varmepumpe
  • Kulde og varme
  • Vis mer