Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Anskaffelse av Helse og arbeid, PHV - arbeidsrettet poliklinisk behandling for angst og depresjon i Hele Norge

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Hele Norge
Avsluttet

Anskaffelse av Helse og arbeid, PHV - arbeidsrettet poliklinisk behandling for angst og depresjon

Helse Sør-Øst RHF (heretter omtalt som Oppdragsgiver) skal inngå rammeavtaler med private leverandører om kjøp av Helse og Arbeid, PHV - arbeidsrettet poliklinisk behandling for angst og depresjon.
Både ideelle og kommersielle leverandører som kan yte tjenesten innenfor helseregion Sør-Øst, kan levere tilbud.
Anskaffelsen omfatter individuell arbeidsrettet poliklinisk behandling for angst og depresjon, hvor behandling gis i form av polikliniske konsultasjoner, normalt inntil 15 behandlingstimer.
Rammeavtalen vil gjelde fra 1.1.2023 (tentativt kontraktsoppstartstidspunkt) til 31.12.2026. Oppdragsgiver har en ensidig rett (opsjon) til å prolongere rammeavtalen tre (3) ganger. Varigheten av hver prolongering kan være inntil tolv (12) måneder, men kan også være kortere. Maksimal kontraktvarighet vil således være syv (7) år (4+1+1+1).
Oppdragsgiver vil inngå rammeavtale med en estimert økonomisk ramme på om lag 25,2 MNOK i 2023 (om lag 200 MNOK i kontraktsperioden inkl. opsjon på prolongering). Det endelige kontraktsomfanget vil imidlertid bero på helseforetakenes/sykehusenes etterspørsel etter tjenestene. Maksimal økonomisk ramme i hele kontraktsperioden er 240 MNOK, og inkluderer opsjon på prolongering og muligheten for justering i henhold til Vedlegg 5 - Mal for Rammeavtale § 20.
Ytterligere opplysninger fremgår av vedlagte dokumenter.
Anbud id:
772440
 • Sted:
  Hele Norge
 • Registrert:
  Søndag 5. Desember 2021

Lignende oppdrag i Hele Norge

6 anbud
 • Fv 6466 Dyrøy ferjeleie
  Opsjons arbeider: Fortau syd Fortau syd er tatt med som opsjon. Avhengig av finansiering. Opsjonsarbeidet er skilt ut i egne kapiteler i mengdebeskrivelsen (kapD1-78 til D1-116)Beslutning om fortauet...
  • Trøndelag
  • Søndag 26. Juni 2022
  • Anleggsgartner
  • Steinlegger
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Sprenging
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Murer
  • Gjerder og Porter
  • Rørlegger
  • Ventilasjon
  • Vis mer
 • Fv. 547 Åkra sentrum - Bt1a
  Rogaland fylkeskommune har behov for å få gjennomført følgende prosjekt: Fv. 547 Åkra sentrum - Bt1a. Prosjektet omfatter bygging av ny rundkjøring i Åkra sentrum, ny veg mellom Åkra sentrum og Tostem...
  • Rogaland
  • Søndag 26. Juni 2022
  • Anleggsgartner
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
  • Vis mer
 • Nye SUS Infrastrukturentreprise K7807
  Trase 3, fra Hafrsfjord til Grannesbekken, ca. 1020 lm, arbeidene består i hovedsak av:- Åpen bekk, tilknytning til eksist. utløpsbekk. Inkludert omlegging av eksist. kommunal VA.- OV 2000 BTG gjennom...
  • Rogaland
  • Søndag 26. Juni 2022
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Asfaltering
  • Vann og avløp
 • Kloakkrenseanlegg Mosletta
  Anskaffelsen gjelder bygging av nytt kloakkrenseanlegg på Mosletta og fjerning av eksisterende renseanlegg.Dimensjonerende kapasitet er på 125 pe med mulighet for utvidelse til 180 pe.
  • Selbu
  • Søndag 26. Juni 2022
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Vann og avløp
  • Snekker
  • Rørlegger
  • Riving
  • Sanering
  • Stålarbeider
  • Mekaniske verksteder
  • Ventilasjon
  • Vis mer
 • Avinor Flysikring AS - K-190585 - Centralized Monitoring System
  Avinor ANS is looking into future-proof technologies to enable nationwide monitoring of our entire system portfolio with the vision of total operational insight and proactive reduction in unplanned in...
  • Hele Norge
  • Søndag 26. Juni 2022
  • IT/Web og Support
 • Remontering av to plasthaller i Vestmarka
  Betongarbeider. Overvannsledning. Innlegging av vannledning. Elektroarbeider. Innfyllings- og planeringsarbeid. Asfaltering. Montering av to plasthaller. Portmontasje.
  • Sortland
  • Søndag 26. Juni 2022
  • Arkitekt
  • Prosjektleder
  • Betong
  • Elektriker
  • Entreprenør
  • Maskinentreprenør
  • Snekker
  • Rørlegger
  • Stålarbeider
  • Ventilasjon
  • Vis mer