Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Arkitekt i Hele Norge

Formidlede anbud
 • 66904
  Siste år
 • 15964
  Siste 3 mnd
 • 4843
  Aktive nå
Hele Norge
Avsluttet

Anskaffelse - rammeavtale prosjektledelse

Nkom har over tid sett behov for å gjøre større endringer i hvordan IT brukes som strategisk virkemiddel. Det er derfor jobbet frem et nytt strategisk målbilde for IT i hele organisasjonen slik at IT best mulig støtter opp under Nkoms strategiske satsingsområder i inneværende strategi, forretning og kjerneoppgaver. Det er vesentlig å tydeliggjøre IT sin fremtidige rolle i Nkoms virksomhet, og organisering av ITs drifts- og utviklingsmiljø er sentralt for å lykkes med dette. Det samme er bevissthet rundt kompetansebehov, og fordelingen mellom oppgaver som gjøres internt og leveranser som kjøpes eksternt (sourcingstrategi).Med utgangspunkt i dette målbildet er vi godt i gang med et større endringsarbeid som innebærer videre detaljering, kartlegging, anskaffelser og implementering. Dette endringsarbeidet vil involvere og påvirke hele organisasjonen, vår digitale portefølje, våre prosesser og oppgaveløsing. Endringsarbeidet er delt opp i flere faser. Konseptfasen er ferdig, og vi er godt i gang med planleggingsfasen. Det er for de neste fasene av endringsarbeidet (videre planlegging, gjennomføring og realisering) denne rammeavtalen vil gjelde.

Anbud id:
802368
 • Sted:
  Hele Norge
 • Registrert:
  Mandag 23. Mai 2022

Lignende oppdrag i Hele Norge

6 anbud