Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Anleggsgartner, Arkitekt, Betong, Entreprenør, Maskinentreprenør i Oslo

Formidlede anbud
 • 79695
  Siste år
 • 14020
  Siste 3 mnd
 • 5245
  Aktive nå
Oslo
Avsluttet

Bygata øst Furuset

Dette er en veiledende kunngjøring angående kommende konkurranse i forbindelse med bygging av Bygata Øst Furuset. Kontrakten skal dekke detaljprosjektering og gjennomføring av vei/gate-prosjekt med VA- og fjernvarmeledning. Det skal inngås en totalentreprise etter NS 8407.Gaten er 320 m lang, totalbredde på 21 m som omfatter ett 4 m bredt fortau, 3,5 m bred, tosidig sykkelvei, møbleringsfelt til trær og overvannshåndtering på 3,5 m og 7 m kjørebane. Fortauet på sørsiden er ikke en del av omfanget i denne anskaffelsen. Selve regnbedet, del av møbleringssonen er ca 180 m langt. Det skal anlegges tosidig høystandard bussholdeplass med Kasselstein og med betongplate over en strekning på 50 m i kjørebanen mellom holdeplassene. Kontrakten omfatter også legging av vann- og spillvannsledning utført med grøftekasser for VAV og trase for fjernvarmeledning for Fortum varme. Anskaffelsen omfatter graving, legging av rør og setting av fundamenter for lysmaster. Øvrig leveranse av master, armaturer og elektroarbeider utføres via BYM sine rammeavtaler.Anskaffelsen inkluderer opsjon for rivning av et bygg (tidligere barnehage, et bygg på ett plan).En nettstasjon må flyttes og reetableres. Terrenget må senkes en del i øst og det på påregnes sprenging eller pigging til dette arbeidet. Flytting og felling av trær skal også gjennomføres av totalentreprenør.Prosjektet innebærer grensesnittkoordinering og tett dialog med utbyggere, eksisterende næringsvirksomheter i området inklusiv ivaretagelse av varelevering og øvrige kommunale etater og myndigheter.Tentativ plan for kunngjøring av konkurranse er februar 2022.

Anbud id:
775732
 • Sted:
  Oslo
 • Registrert:
  Tirsdag 28. Desember 2021

Lignende oppdrag i Oslo

6 anbud