Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Transport i Møre og Romsdal, Vestland

Formidlede anbud
 • 13112
  Siste år
 • 2414
  Siste 3 mnd
 • 933
  Aktive nå
Møre og Romsdal, Vestland
Avsluttet

Dialogkonferanse med ekspressbuss-operatører

Bakgrunn
Kommersielle ekspressbuss operatørar
Det er i dag mellom 15 og 20 ekspressbuss ruter med haldeplassar i Vestland fylke. Rutene bind saman både fylket og andre delar av landet, og er eit viktig kollektiv tilbod til reisande i fylket. Som følgje av Covid-19 er det ein del ruter som i dag har eit redusert tilbod samanlikna med tidlegare år.
Skyss/Kringom har over tid inngått ei rekkje avtaler med kommersielle ekspressbuss operatørar for å gje kundar et betre tilbod.
Skyss har inngått avtaler for ruter med haldeplassar i tidlegare Hordaland og
Kringom har inngått avtaler for ruter med haldeplassar i tidlegare Sogn og Fjordane. Fleire av avtalene dekker same ekspressrute som til dømes Fjordekspressen frå Bergen til Førde og vidare nordover mot Ålesund/Trondheim.
Etter samanslåinga til Vestland fylke er det behov for å samordna avtalene for å gje eit best mogeleg tilbod til Skyss/Kringom sine kundar, og å sikre like vilkår for alle partar innanfor gjeldande lovverk.
Ulike avtaler avhengig av behov
Kringom sine kundar kan reisa med alle ekspressbussar i tidlegare Sogn og Fjordane fylke med billettar eller pris som på Kringom sine eigne bussar. Kringom har inngått avtale med alle operatørar som har ruter i tidlegare Sogn og Fjordane om dette.
I tidlegare Hordaland kan ungdommar nytta Ungdomsbilletten til å reise med ekspressbussar. I tillegg kan Skyss sine kundar bruke Skyss billett på enkelte ruter der Skyss ikkje har eigne ruter/tilbod.
Lovverk regulerer kva avtaler som fylkeskommunen kan inngå med ekspressbuss operatørar
Det er eit strengt lovverk som sett klare grenser for kva avtalar ein kan inngå, blant anna for å unngå å gje konkurransevridande støtte til enkelte tilbydarar av desse tenestene (Dette er nærare regulert i blant anna Kollektivforordninga).
Planlegg felles takst og sonestruktur
Vestland fylke har i dag to ulike takst og sone strukturar.
I kontraktsområda til gamle Hordaland er det ein sonemodell, innført 1.august 2018, med sju store soner. I modellen er ei reise ikkje spesifikt avgrensa til to haldeplassar. I ei sone kan ein reise fritt til same takst i inntil 90 minutt.
I kontraktsområda til gamle Sogn og Fjordane er det ein kilometerbasert prising, der takstane er delt inn i avstandsgrupper på 3 kilometer under 100 kilometer reise og 6 kilometer soner etter 100 kilometer. Ein billett gjeld her for ei spesifikk reise mellom to haldeplassar.
Skyss har fått i mandat frå Fylkesutvalet til å utgreie felles takst og sonestruktur for heile fylket etter same modell som innført i tidlegare Hordaland. Ein ventar at dette kan skje frå hausten 2021 eller seinast tidleg i 2022.
Mål for dialogkonferansen
Vestland fylke har vedteke å bruke Skyss som merkenamn for kollektivselskapet i fylket. Mål og spørsmål under gjeld for alle avtalar som tidlegare er inngått med Kringom og Skyss.
Mål
Skyss ynskjer å gje kundane sine eit best mogeleg kollektiv tilbod
• Auke kollektivtransporten sin del av persontransporten
• Leggje til rette for samanhengande og mest mogeleg saumlaust reisetilbod
• Effektiv ressursbruk som brukar ulike transportmidlar i eit godt samspel
Kva Skyss ønskjer å få tilbakemeldingar på frå tilbydarar av ekspressbuss teneste (og andre som har tankar om korleis ein kan få eit best mogeleg tilbod til Skyss sine kundar med bruk av ekspressbussar)
1. Generelt om tilbodsutvikling
a. Tankar om utvikling av marknad over tid
b. Aktuelle ruter og frekvens
2. Innspel til samarbeidsavtale - gitt takst og sonestruktur som tidlegare Hordaland og krav som er gitt i lovverk (Kollektivforordninga)
a. Innspel modell(ar) og omfang (type kundegrupper)
b. Korleis sikra ein effektiv og kontrollerbar avtale
c. Korleis sikra at Skyss sine kundar får same rettar som andre kundar (inkludert mogelegheit til å sikre seg plass)
d. Andre innspel
Anbud id:
701996
 • Sted:
  Volda, Bergen Kinn, Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam, Samnanger, Bjørnafjorden, Austevoll, Øygarden, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Sunnfjord, Bremanger, Stad, Gloppen, Stryn  Vis alle
 • Registrert:
  Torsdag 25. Februar 2021
Er du interessert i dette oppdraget?

Lignende oppdrag i Møre og Romsdal, Vestland

6 anbud