Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Transport i Møre og Romsdal, Vestland

Formidlede anbud
 • 13029
  Siste år
 • 2431
  Siste 3 mnd
 • 936
  Aktive nå
Møre og Romsdal, Vestland
Avsluttet

Dialogmøte skuleskyss i distrikt i Vestland fylke

Skyss er Vestland fylkeskommunes administrasjonseining som planlegg, kjøper og marknadsfører dei kollektivtransporttenester som Vestland fylkeskommune har ansvar for.
Fylkeskommune har mellom anna lovfesta plikt til å syte for elevtransport, når nærare vilkår er oppfylte. Det overordna ansvaret for å gjennomføre denne transporten ligg til kollektiveininga Skyss. I distrikta utanom Bergen med tilgrensande kommunar, er det bussoperatørane som gjennom kontrakt med fykjeskommunen/Skyss, er tildelt ansvar å gjennomføre skuleskyss innafor ruteområdet.
I kontraktane Skyss har med bussoperatørane, er det mellom anna avtala at operatøren skal organisere tilrettelagt skuleskyss på den måten som er mest kostnadseffektiv.
Dersom det vert nytta underleverandør, skal det etablerast avtale mellom operatør og underoperatør. Avtalen skal godkjennast av Skyss.
Avtale med underleverandørar vert i dagens praksis normalt inngått i forkant av kvart einskild skuleår.
Skyss ønskjer brei dialog med ulike aktørar for å få gode innspel til korleis samfunnsansvaret for tilrettelagt skuletransport i distrikta kan løysast på best mogleg vis. Under dette kva faktorar som påverkar både kostnadane og kvaliteten ved skuleskyss. Til dømes:
• Vil kontraktlengde ha noko å sei for prisen underleverandør kan tilby?
• Andre forhold som kan påverke prisen på undertransport?
• Kva faktorar påverker kvaliteten på denne type tenester
Anbud id:
714519
 • Sted:
  Volda, Bergen Kinn, Etne, Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam, Samnanger, Bjørnafjorden, Austevoll, Øygarden, Askøy, Vaksdal, Modalen, Osterøy, Alver, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Sunnfjord, Bremanger, Stad, Gloppen, Stryn  Vis alle
 • Registrert:
  Tirsdag 20. April 2021
Er du interessert i dette oppdraget?

Lignende oppdrag i Møre og Romsdal, Vestland

6 anbud