Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Alarm og sikkerhet, Betong, Taktekker, Entreprenør, Glassarbeider, Gulv, Maskinentreprenør, Murer, Snekker, Riving i Rogaland

Formidlede anbud
 • 86780
  Siste år
 • 17770
  Siste 3 mnd
 • 6130
  Aktive nå
Rogaland
Aktiv

Dynamisk innkjøpsordning for tømrerarbeid med tilhørende materiell

Ordningen skal omfatte kommunale bygg og boliger hos Oppdragsgiver, herunder skoler, barnehager, bo- og aktivitetssenter, syke- og aldershjem, svømme- og idrettshaller, kontorbygg, kulturhus, kommunale utleieboliger, helsestasjoner mv.
Avrop på ordningen vil i hovedsak handle om mindre investerings- og vedlikeholdsprosjekter basert på den til enhver tid gjeldende handlings- og økonomiplan, hovedsakelig som utførelses-entreprise eller byggherreutviklet totalentreprise.
Kontraktsarbeidene omfatter alle typer tømrerarbeid, herunder:
• Fasadearbeider
• Reparasjon og oppsetting av innvendige vegger
• Skadebegrensning og sikring av bygg ved innbrudd og hærverk
• Utskifting av dører og vinduer
• Arbeider med asbestsanering
• Våtromsarbeider
• Brannsikring/tetting
• Ombygging, påbygg, rehabilitering og oppussing av varierende omfang, herunder istandsetting av kommunale boliger
• Arbeider på fredede/verneverdige bygg med antikvarisk verdi
• Prosjekteringsarbeid knyttet til alle tømrerarbeid under denne avtalen, i det omfang Oppdragsgiver har behov for dette
Kontraktsarbeidene innbefatter også materialleveranser, deponering av rivningsmateriell og sikringstiltak for eget personell og brukere av bygningene, og i noen tilfeller byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenør. Enkelte avrop kan inneholde elementer av mindre betongarbeider, jernbinding, forskaling, murer-, puss- og flisarbeider, papplegging og enkle blikkenslageroppdrag i tilknytning til tømreroppdrag. Listen er ikke uttømmende og kun til informasjon, og ikke forpliktende for Oppdragsgiver.
Ordningen gjelder ikke tømrerarbeid eller materiell:
• for større nybygg og ombyggings-/rehabiliteringsprosjekter hvor Oppdragsgiver gjennomføre egne konkurranser med ordinær kunngjøring
• til prosjekter/oppdrag som Oppdragsgiver har kapasitet og kompetanse til å utføre i egenregi
• omfattet av den til enhver tid gjeldende rammeavtale for levering av tømrerarbeid med tilhørende materiell, for tiden oppdrag med antatt kontraktsverdi under kroner 300 000 ekskl. mva. eller hasteoppdrag hvor kontraktsinngåelsen ikke kan utsettes i den tidsperioden det vil ta å få gjennomført avrop på den dynamiske innkjøpsordningen. Beløpsgrensen kan endres etter bestemmelser i nye rammeavtaler.
• omfattet av tilgrensede rammeavtaler, som f. eks. rammeavtale for kjøp av trelast og byggevarer eller rammeavtale for kjøp av kjøkken.
Anbud id:
738289
 • Sted:
  Sandnes 
 • Registrert:
  Mandag 12. Juli 2021

Lignende oppdrag i Rogaland

6 anbud