Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Anleggsgartner, Betong, Entreprenør, Maskinentreprenør, Stålarbeider i Trøndelag

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Trøndelag
Avsluttet

E39 Betna - Stormyra, Stokke bru

Etablering av midlertidig tilkomst til E39 på Stokkjølen, etablering av byggegrop Leirvika, midl. Omlegging av elv og etablering av voll/dam og gangforbindelse over elva, fjerning av eksisterende kulvert gjennom tidl. E39 i Leirvika, ny plass-støpt betongkulvert for Stokkelva, ca. 4, 8 x 13 meter, brurekkverk, muring, plastring og øvrig erosjonssikring, reetablering av elvebunn, reetablering av veg og avkjørsler, rekkverkssetting, transport til og fra masselager/massedeponi, avsluttende planering og ferdigstilling av anleggsområde, masselager og deponi. Det skal etableres en midlertidig gangveg for kryssing av elva ovenfor tiltaksområdet. Langs den midlertidige elvekryssingen skal det tosidig settes opp solid rekkverk/sikringsgjerde 1, 5 meter høyt. Kryssingen skal være dimensjonert for atv. Den skal holdes åpen til enhver tid inntil opprinnelig hovedveg er reetablert. Oppfylling for elvekryssing skal også fungere som sperre for vann til byggegrop, og skal være omfylling for start av midlertidig rørtrasé for bortleding av elva i byggefasen. Utføres som dam med kjerne av tette masser jfr. Beskrivelse og plangrunnlag. Entreprenøren skal etablere en midlertidig avkjørsel iht. Beskrivelse mot E39 på Stokkkjølen. Denne skal betjene bebyggelsen i Leirvika som ligger nord for Stokkelva. Avkjørselen skal stå klar når dagens bruforbindelse i Leirvika blir stengt, og den skal fjernes når behovet bortfaller. Siktsoner skal etableres ved flytting av rekkverk. Stokkelva er fiskeførende. Ferdigstilt prosjekt skal tilrettelegge for anadrom fiskeoppgang gjennom Stokke bru. Personell med fiskefaglig kompetanse skal være til stede under deler av gjennomføring av tiltaket. Dette for å sikre at tiltaket bygges slik at fisk kan vandre forbi den nye brua etter endt anlegg, samt at andre avbøtende tiltak blir ivaretatt. Det er av biologiske hensyn kun tillatt å gjøre tiltak som berører Stokkelva i perioden 1. Juni til 30. November.

Anbud id:
908203
 • Sted:
  Trondheim, Steinkjer Namsos, Frøya, Osen, Oppdal, Rennebu, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Malvik, Selbu, Tydal, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Leka, Inderøy, Indre Fosen, Heim, Hitra, Ørland, Åfjord, Orkland, Nærøysund, Rindal  Vis alle
 • Registrert:
  Onsdag 6. Desember 2023

Lignende oppdrag i Trøndelag

6 anbud