Anleggsgartner, Asfaltering, Betong, Elektriker, Entreprenør, Isolering, Maskinentreprenør, Murer, Stålarbeider, Vann & avløp, Vanntetting i Buskerud

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

4891 Siste år
3059 Siste 3 mnd
255 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Entreprise 7001 Kulvert under jernbanen og GS-bro - Nytt sykehus i Drammen

Registrert Dato: Søndag 28. Juni 2020

Entreprise 7001 til nytt sykehus i Drammen gjelder etablering av kulvert med ramper for planfri kryssing av Drammensbanen med ny firefelts adkomstvei til sykehuset. Veien skal tilknyttes ny rundkjøring i Strandveien, og entreprisen avsluttes mot eksisterende terreng før eksisterende administrasjonsbygg på sykehussiden av jernbanen.  Kulvert og ramper skal bygges i betong i spuntavstivet byggegrop. Betongkonstruksjonen er direktefundamentert, dvs. på såler. Byggegropen skal graves maksimalt til ca. kote -2,6, og lokalt noe dypere. Berørt jernbanefylling består delvis av EPS og løs Leca.
Deler av arbeidet skal utføres sommeren 2021 mens Drammensbanen er uten trafikk i 6 uker. Entreprenøren skal ha døgnkontinuerlig drift under bruddet og benytte de ressurser som behøves slik at trafikk kan settes på spor som planlagt. Spunt med lengde maksimalt ca.16 m rammes delvis i bruddet og delvis forut for dette. En større del av kulverten skal prefabrikkeres og transporteres i en ca. 1400 tonn tung enhet fra riggområde til sporet. I entreprisen inngår fjerning og reetablering av spor, sporsløyfe, kontaktledningsanlegg, kabler mm, dvs. all berørt jernbaneinfrastruktur. I entreprisen inngår ellers overvannsanlegg for kulverten, arbeider for belysning, fuktisolering, frostsikring m.m.
Hovedmengder kulvert:
Graving:    ca. 15000 m3
EPS (fjernes/reetableres): 2300m3
Spunt:  ca. 5000 m2
Betong: ca. 6400 m3
Frostsikring: ca. 5500 m2
Fuktisolering: ca. 2800 m3
Kabler, omlegging: ca. 3300 m
Rørledning overvann
GS-bro:
Oppføring av gang- og sykkelveibro (gs-bro) over kulverten planlegges som en del av entreprisen. Denne broen knytter hovedsykkelvei langs Strandveien permanent sammen med trase fra Fjordparken i Drammen og Brakerøya mot Lier. Frem til broen er ferdig ligger gs-vei i midlertidig trase langs ny rundkjøring i Strandveien.
Broen rampes opp med fylling på terreng før en betongbro på søyler krysser over kjørekulvert. Broen ligger parallelt med jernbanen og med ca 15m avstand til jernbanespor. Brua bygges av plasstøpt betong over 7 spenn med føringsbredde 5,5 m og total lengde ca. 100 m. Brua planlegges fundamentert dels på peler og dels på rampen i Sykehusveien.
Detaljert grunnlag for broen er ikke ferdigstilt. Byggherren planlegger å sende ut ett addendum for bygging av en gs-vegbro over Sykehusveien i løpet av august.
BH planlegger gjennomføring av gs-bro parallelt med siste del bygging av veikulverten eller etter at kulverten er ferdigstilt.
Entreprenøren skal i teknisk beskrivelse «C2.1 Veikulvert under jernbanen» bare prise arbeidene for veikulverten.
I addendum for gs-bro vil det blir egne poster for rigg og drift. I forbindelse med utsendelse av addendumet vil BH revidere byggetid og milepæler.