Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Elektriker, Entreprenør, IT/Web og Support i Troms og Finnmark

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Troms og Finnmark
Avsluttet

FØRKOMMERSIELL ANSKAFFELSE AV FORSKNING OG UTVIKLING, Smart fremkommelighet

Troms og Finnmark fylkeskommune har eieransvaret for 4500 km fylkesveg, hvorav omtrent 12% av vegnettet er veger med total vegbredde under 5 meter. Det vil i praksis bety at to store kjøretøy ikke har plass til å møtes. På landsbasis gjelder dette om lag 10% av fylkesvegene. I tillegg har mye av vegnettet horisontale og vertikale kurvaturer som gjør det uoversiktlig, og det kan dermed være vanskelig for kjøretøy å se møtende trafikk. Disse «flaskehalsene» gjelder blant annet veg i dagen, tunneler og smale bruer.I smale tunneler er dette utfordrende ved at store kjøretøyer ofte må rygge. Det oppstår farlige situasjoner og skader på kjøretøyer og tunneler ved manøvrering inne i trange tunneler. I bratte stigninger er utfordringen at kjøretøyer ofte må stoppe opp på grunn av møtende trafikk og klarer deretter ikke å ta løs igjen på glatt føre, særlig gjelder dette for tungtransporten.Samtidig er mange av fylkesvegene svært viktige transportårer for næringslivet, slik som fisketransport. I stor grad starter og slutter næringstransporten på en fylkesveg.Disse utfordringene løses per i dag gjennom fysiske utvidelser av tunnel- og vegbredde, noe som krever investeringer langt utover realistiske budsjetter for fylkesvegnettet, som har forholdsvis lav bruks- og brukerfrekvens. Store vegutbygginger medfører ofte store naturinngrep og utslipp av klimagasser i utførelsesfasen. Sammenlignet med kostbare og inngripende vegprosjekter kan innovative, smarte løsninger bidra til kostnadsreduksjon og mindre belastning på klima og miljø.Forholdsvis lav bruks- og brukerfrekvens på deler av fylkesvegnettet kan for enkelte brukere medvirke til mindre respekt for tradisjonell lysregulering. Det kan resultere i at sjåfører blir stående å vente over lengre tid, uten at det kommer møtende trafikk. Basert på tilbakemeldinger har dette resultert i at sjåfører blir utålmodige og kjører til tross for rødt lys, noe som har resultert i trafikkfarlige situasjoner.Gevinsten ved å utvikle innovative løsninger som bedrer fremkommeligheten og øker trafikksikkerheten vil være stor for brukerne av fylkesvegnettet, verdiskapningen til næringslivet og miljøet. Med tanke på at 10% av fylkesvegnettet i Norge har en bredde som i praksis medfører at to store kjøretøy ikke har plass til å møtes, antas det å være et stort nasjonalt, men også internasjonalt, markedspotensial.

Anbud id:
807458
 • Sted:
  Tromsø, Harstad Alta, Vardø, Vadsø, Hammerfest, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Gáivuotna Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Guovdageaidnu Kautokeino, Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Porsanger Porsángu Porsanki, Karasjohka Karasjok, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Deatnu Tana, Unjargga Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger  Vis alle
 • Registrert:
  Fredag 17. Juni 2022

Lignende oppdrag i Troms og Finnmark

6 anbud