Prosjektleder i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

588 Siste år
143 Siste 3 mnd
41 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Faglig bistand til vurderinger av returandel for retursystemer for drikkevareemballasje

Registrert Dato: Mandag 11. Februar 2013

Klif har fått oppdrag fra Miljøverndepartementet om å gjennomgå reguleringen av retursystemene for drikkevareemballasje og prosedyrer tilknyttet vår saksbehandling. Drikkevareemballasje er regulert gjennom krav til retursystemer i avfallsforskriften kapittel 6. Reglenes formål er å bidra til effektive retursystemer med høy returandel slik at retursystemene bidrar til å hindre forsøpling og å redusere avfallsmengdene fra slik emballasje. Drikkevareemballasje er i tillegg gjenstand for en miljøavgift og en grunnavgift, som reguleres gjennom forskrift om særavgifter. Avgiftssatsene fastsettes i årlige stortingsvedtak.
Klif ønsker å se på ulike forhold relatert til dagens regulering av retursystemene. Vi skal blant annet:
? Vurdere om det er grunnlag for å videreføre dagens praksis med at forbrenning med energiutnyttelse godskrives retursystemet med andel gjenvinning tilsvarende gjennomsnittlig energiutnyttelsesgrad, eller om det er behov for en endring på dette punktet.
? Vurdere om miljøavgiften skal reduseres tilsvarende returandelen til en høyere returandel enn i dag (ikke fritak ved 95 % slik det er i dag).
? Utarbeide prosedyrer for hvordan returandel skal beregnes og hva som skal inngå i beregningene.
? Etablering av endringer i systemene som reduserer usikkerheten i tallgrunnlaget som ligger til grunn for fastsettelsen av returandel (både teller og nevner).
? Presisere kravene til revisorbekreftelse slik at det sikres tilstrekkelig kvalitetssikring av datagrunnlag og tall som rapporteres til Klif. (Dette inngår ikke i Konsulentens Oppdrag).
? Vurdere om dagens pantesatser for drikkevareemballasje er hensiktsmessige, både mellom produsent/importør og forhandler, og mellom videreforhandler og forbruker (herunder betydningen av at 50-øringen ikke finnes lenger). (Dette inngår ikke som en del av Konsulentens Oppdrag).
Klif skal gi forslag til forskriftsendringer og konsekvensvurdering av forslagene, i tillegg til ev. forslag til endringer i eksisterende eller utvikling av nye prosedyrer for vår oppfølging av retursystemer for drikkevareemballasje. Arbeidet skal være ferdigstilt innen 1. oktober 2013.
Konsulentens Oppdrag
Kunden har behov for å få gjennomført en vurdering av hva som skal inngå i beregning av returandel (blant annet en vurdering av om energiutnyttelse skal inngå) for retursystemene for drikkevareemballasje, og hvordan returandelen skal beregnes og dokumenteres. Konsulenten skal også vurdere om 25 % og 95 % grensene for returandel bør endres.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere

Prosjektleder

Emballasje

Oslo, Oslo

Avsluttet: Fredag 01. Mars 2013