Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Anleggsgartner, Entreprenør, Maskinentreprenør i Trøndelag

Formidlede anbud
 • 27399
  Siste år
 • 4359
  Siste 3 mnd
 • 1866
  Aktive nå
Trøndelag
Avsluttet

Fv.723 / fv.6318 og utbedringstiltak

I forbindelse med utbygging av Harbaksfjellet vindpark er det behov for utbedringer av fv. 6318 og fv. 723. Tiltaket omfatter bl.a. Liankrysset, 2 mindre punktutbedringer på fv.723 og en strekningsutbedring på fv. 6318 for å kunne få transportert inn turbinblad. Dette er store og lange konstruksjoner, og for å få spesialtransporten gjennom krysset er det nødvendig å slake ut kryssets kurvatur i både horisontal og vertikal retning.
Største tiltak er ombygging av Liankrysset, ca. 25 km nord-vest for kommunesenteret Årnes, i krysset mellom fv. 723 - Stokksundveien og fv. 6318 - Harbaksvegen. Anleggsområdet har et areal på 16,3 daa. I tillegg til at selve krysset endres, vil også vegene i alle retninger fra kryssområdet bli berørt gjennom at krysset skal senkes i forhold til dagens høyder. Planen berører ca. 375 meter av fv. 723 og ca. 80 meter av fv.32. Plangrensen avsluttes i alle retninger der nye veger når dagens veghøyde - og kurvatur. Området inneholder kvikkleire og en fiskeførende bekk og for disse arbeidene er det utarbeidet egne rapporter. Prosjektet omfatter også omlegging av el- og telekabler samt kommunal vannledning. Liankrysset er angitt som C004 og C005 på tegninger. Punktutbedringen er vist på egne tegninger C001 Bjørnbåsen, C002 Staggalia, og C006 og C007 Lian hyttefelt.Fv. 723 og fv.6318 skal være åpen for trafikk i hele anleggsperioden, men stengninger ihht godkjent stengeregime tillates. Konkurransegrunnlagets kapittel D har samme oppbygning med stedsangivelse.
Samlet volum for Lianskrysset og punktutbedring er ca:
Rensk av bergoverflate 1 500 m2
Sprengning i linjen 14 000 m3
Masseflytting av jord 30 000 m3
Lettfylling skumglass 250 m3
Bærelag /Forsterkningslag 2 500 m3
Riving av faste dekker 2 500 m3
Bærelag AG 300 m2
Ny asfaltering AGB 11 6 000 m2
Dette prosjektet er tegningsbasert, med det vil bli lagt ut VIPS-data fra vegmodellen til stikning og maskinstyring.
Anbud id:
570627
 • Sted:
  Trondheim, Steinkjer Namsos, Frøya, Osen, Oppdal, Rennebu, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Malvik, Selbu, Tydal, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Snåsa, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Leka, Inderøy, Indre Fosen, Heim, Hitra, Ørland, Åfjord, Orkland, Nærøysund  Vis alle
 • Registrert:
  Fredag 1. Mars 2019

Lignende oppdrag i Trøndelag

6 anbud