Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Entreprenør, Maskinentreprenør i Viken

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Viken
Avsluttet

Gangvei geithusveien fra kroka til kjølstadkrysset

Arbeidet med Fortau langs Geithusveien består i opparbeidelse av :
Ca. 870 m fortau med asfaltert bredde 2,75 m og 0,25 m grusskulder mot grøft. Det skal være nedstøpt betongkantstein mellom fortau og kjørevei. Veibanen i Geithusveien skal være som den er på deler av strekningen, mens søndre del skal flyttes slik at fortauet kommer i eksisterende kjørebane og strekninger med dårlig bæreevne skal forsterkes ved heising og opprustes til vei med normal standard. Det er ønskelig med asfaltert veibredde på 6,25 m og 0,25 m grusskulder mot grøft og grøfter som graves slik at vannet ikke stenges inne i veikroppen noe sted, men om dette er økonomisk forsvarlig skal vurderes på stedet etter hvert som arbeidene går fram. Det skal breddeutvides i kurver. Veilengden som skal heises er ca. 450 m. Det skal også bygges 4 nye busslommer med universell standard og opparbeides en avkjørsel ved pr. 125 samt de første metrene av et veikryss ved pr. 230.
Videre skal det graves ca. 78 m hovedledningsgrøfter VA, ca. 20 m stikkledningsgrøfter VA og ca. 120 m overvannsgrøfter fra sluk. I disse grøftene skal det legges rør og settes ned 2 stk. spillvannskummer, 3 stk. overvannskummer og 9 sluk. Videre skal det opparbeides 2 bekkeleier på tilsammen ca. 65 m, der en av rennene under veien skal forlenges ca. 4 m mens den andre skal fornyes i sin helhet. Rørlengden vil der bli på ca. 23 m. 4 eksisterende stikkrenner må også forlenges, og for 2 av dem må det renskes tilsammen ca. 35 m grøft så det blir uttrekk. Se plantegninger. Behov for utskifting av disse stikkrennene vurderes før arbeid med forlengelse påbegynnes.
Anbud id:
66479
 • Sted:
  Drammen, Kongsberg Ringerike, Asker, Hole, Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, Lier, Flesberg, Rollag, Nore Og Uvdal  Vis alle
 • Registrert:
  Mandag 28. September 2009

Lignende oppdrag i Viken

6 anbud