Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Hms- og bedriftshelsetjenester

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Avsluttet

Hms- og bedriftshelsetjenester

Det nedenstående er en foreløpig, overordnet beskrivelse som ikke er forpliktende for oppdragsgiver. Nærmere beskrivelse vil bli gitt i konkurransegrunnlaget. Anskaffelsen omfatter fullverdige, lovbestemte bedriftshelsetjenester for posten norge-konsernets ansatte i våre norske virksomheter, i alt ca. 23. 000 ansatte. Oppdragsgiver har plikt til å ha en bedriftshelsetjeneste som ivaretar en rekke lov- og forskriftsbestemte oppgaver, som fremtidig leverandør skal dekke.
oppdragsgiver ønsker i utgangspunktet å inngå kontrakt med en enkelt, landsdekkende leverandør. Dette kan også forstås som en samarbeidskonstellasjon av regionale leverandører som til sammen dekker hele norge, og hvor én av disse er den formelle kontraktspartner, mens de øvrige inngår som underleverandører.
oppdragsgiver er likevel, under bestemte forutsetninger, villig til å vurdere å dekke behovet gjennom å tildele direkte kontrakter til flere leverandører som hver seg dekker ulike deler av landet. Se vedlagte kvalifikasjonsgrunnlag for utdypning.
utover det ovenstående behov, har oppdragsgiver interne policies hvor det legges stor vekt på ulike aspekter ved helse, miljø og sikkerhet, herunder reduksjon av sykefravær og ivaretakelse av ytre miljø (se vedlagte kvalifikasjonsgrunnlag for utdypning). I forbindelse med dette kjøper vi ulike tjenester innen tilrettelegging, rådgivning, kompetanseoverføring, praktisk implmenteringsbistand og lignende. Disse tjenestene kan dels leveres innenfor rammen av en bedriftshelsetjeneste (utvidet tjenestespekter), og dels leveres av frittstående leverandører (rammeavtaler).
Anbud id:
62099
 • Sted:
 • Registrert:
  Onsdag 19. August 2009

Lignende oppdrag i

6 anbud