Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Jobb og muligheter - akershus/oslo i Oslo

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Oslo
Avsluttet

Jobb og muligheter - akershus/oslo

Tiltakets målsetting er å støtte opp under, og forberede deltakernes overgang til arbeid. Tiltaket skal videre bidra til å bedre deltakernes funksjonsevne og livskvalitet i tillegg til at det utarbeides en plan for deres videre aktivitet mot arbeid eller annen varig inntektssikring.
Deltakere bosatt i Akershus eller Oslo som har svak tilknytning til arbeidslivet, står i fare for å komme i en passiv situasjon preget av inntektsfattigdom og har eventuelt andre levekårsproblemer av helsemessig og/eller sosial karakter. Deltakerne skal være tatt opp i kvalifiseringsprogrammet eller ha blitt vurdert å ha behov for tett individuell oppfølging.
Innhold/fagplan:
1) Mestringsevne, motivasjon og selvtillit skal tematiseres på kurset.
2) Arbeidslivskunnskap
3) Livsstilstemaer som kosthold, mosjon og hygiene.
4) Opplæring i grunnleggende jobbsøkingsaktiviteter
5) Opplæring i data.
6) Kartlegging av deltakernes formal- og realkompetanse, samt muligheter og begrensinger.
7) Bidra til at deltakerne får kartlagt områder i livssituasjonen som oppleves som hindringer for gjennomføring av videre tiltak eller aktivitet.
8) Kartlegging av helsemessige begrensinger og lese- og skrivevansker.
9) Arbeidstrening eller arbeidspraksis med tett individuell oppfølging
Hvert enkelt kurs skal i Akershus ha en varighet på 22 uker med 20 eller 12 deltaker. i Oslo skal kurset ha en varighet på 44 uker med 20 deltakere. Det skal etableres rammeavtaler for 5 gjennomføringssteder henholdsvis Øvre Romerike, Nedre Romerike, Follo, Akser og bærum og Majorstuen i Oslo.
Kurset skal ha en modulbasert inndeling, og hver enkelt deltaker skal i løpet av kurset ha gjennomført modul a, samt b og/eller c. Innhold og organisering i hver enkelt modul er som følger:
Modul a skal ha en varighet på 3 uker og alle deltakerne skal gjennomføre denne. Innholdsmessig kan modulen deles i to? søyler. søyle 1. Skal inneholde opplæring i fagområdene pkt 1-5 beskrevet under faglig innhold/fagplan. søyle 2. Skal inneholde alle former for avklaring slik det er beskrevet i pkt. 6-8.
Modul b skal inneholde arbeidstrening i en virksomhet hvor det legges spesielt opp til at deltakerne ikke nødvendigvis må tilfredsstille produksjonskravene i virksomheten. Dette skal skje i tilnærmet skjermede omgivelser hvor det åpnes for meget stor grad av fleksibilitet overfor deltakerne.
Modul c skal i utgangspunktet inneholde arbeidspraksis i en ordinær virksomhet og deltakerne skal få individuell tilpasset oppfølging fra kursleverandør.
det vises til konkurransegrunnlaget for mer informasjon.
Anbud id:
61458
 • Sted:
  Oslo, Vestby Nordre Follo, Ås, Frogn, Nesodden, Bærum, Asker, Aurskog-Høland, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal, Gjerdrum, Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal  Vis alle
 • Registrert:
  Torsdag 13. August 2009

Lignende oppdrag i Oslo

6 anbud