Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Arkitekt i Oslo

Formidlede anbud
 • 18919
  Siste år
 • 4069
  Siste 3 mnd
 • 720
  Aktive nå
Oslo
Avsluttet

K1421 Innmåling - Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet

Tilbyder skal særlig dekke to områder:
1: Oppmålingsarbeider for tilrettelegging, oppfølging og kontroll
Tilbyder skal etter nærmere avtale, gjennomføre nødvendig tilrettelegging for og oppfølging og kontroll av enkelte entrepriser i samråd med oppdragsgiver. Dette vil særlig omfatte råbygg, og entrepriser tilknyttet samtlige innvendige bygningsmessige arbeider. For de bygningsmessige innvendige arbeider skal tilbyder i samarbeid med oppdragsgiver etablere og gjennomføre et program for oppfølging som gir nødvendig informasjon for utførende entreprenør for utførelse av arbeidene. Det være seg innmåling av vegger med høyder, innmåling av utsparinger og hull for tekniske entrepriser mv.  Forut for dette må tilbyder etablering og/eller videreføre et hensiktsmessig grunnlagsnett etablert i regi av entreprise K2201 (Råbygg).
2: Andre oppgaver
Som kan omfatte:
- Kontrollere stikningsgrunnlag
- Samle, registrere og arkivere all stikningsdata og dokumentasjon på prosjektet
- Utføre kontroll og vedlikehold av fastpunkter og høyder som oppdragsgiver er ansvarlig for
- Føre dagbok for stikningsarbeidene
- Utføre kontroller iht. gjeldende kontrollplaner/prosedyrer
- Måle inn og kontrollere utførelse mot prosjektert underlag (geometrikontroll)
- Registrere og rapportere avvik fra definerte hovedakser og høyder
- Mottak og distribusjon av stikningsdata i prosjekt
- Laserskanne det nye sykehuset og tilkoblingspunkter mot eksisterende bygg med flere dimensjoner, for å sikre at det er samsvar mellom modellene og det som faktisk bygges for samtlige fag i tillegg til «som bygget» dokumentasjon.
- Oppmålingsoppdrag etter behov for byggeperioden. Byggeperioden er planlagt ut 2024.
Anbud id:
772113
 • Sted:
  Oslo
 • Registrert:
  Fredag 3. Desember 2021

Lignende oppdrag i Oslo

6 anbud