Anleggsgartner, Arkitekt, Asfaltering, Betong, Elektriker, Entreprenør, Maskinentreprenør, Murer, Prosjektleder, Sanering, Snekker, Sprenging, Steinlegger, Vann & avløp i Møre og Romsdal

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

8426 Siste år
6637 Siste 3 mnd
239 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

KK - Totalentreprise - Masseutskifting Atlanten Stadion

Registrert Dato: Fredag 22. Desember 2017

Hele Atlanten stadion inkl. gressbane og løpebaner, samt parkeringsplass
inn mot dagens Idrettshall, skal masseutskiftes.
Befaring: 8 jan. 2018, kl. 10:00.
Tilbudsfrist: 15.02.2018, kl. 13:00.
Prosjektet omfatter i hovedsak alle arbeider i tilknytning til:
· Riving av bygninger, betongkonstruksjoner, gjerder etc.
· Omlegging av høyspentkabel mellom Rv70 og Dalaveien
· Miljøsanering i grunnen i hht.vedlagte miljørapport
· Evt. spuntvegg mot Nordvesthallen og isbanen, - avklares etter prøvegraving
· Fjerning av dekke på dagens løpebaner etc.
· Fjerning av gresstorv og vekstjord på fotballbane.
· Fjerning av løsmasser (sand/torv/leire) ned til skjellsandlag
· Utsprengning av fjell mot Rv70
· Utsprengning for og etablering av gang- og sykkelvei
· Etablering av støttemurer og trapp ned fra Rv70
· Oppfylling etter utgraving, med sprengstein fra utsprengningen, samt tilkjørte steinmasser
· Oppfylling med sprengstein/forsterkningslag etc. opp til ca. 0,5 m under ok. ferdig løpebane/gresstorv i hht.  
  vedlagte geotekniske rapport.
· Komplette VA-anlegg i hht. beskrivelse, inkl. ny overvannsledning ned til sjø.
Tilbudet skal gis på grunnlag av etterfølgende beskrivelse og vedlagte prosjektdokumenter, samt på grunnlag av entreprenørens egne vurderinger.
En eventuell kontrakt tildeles tilbyder som har det beste forhold mellom samlet kostnad og kvalitet (det «økonomisk mest fordelaktige tilbudet»).
Tilkomst og hensyntagen til eksisterende bebyggelse i området, både offentlig og privat, skal ivaretas gjennom hele byggeperioden.
Nærmere beskrivelse av leveransen følger av konkurransegrunnlagets del 2.