Bedriftsrådgivning, Prosjektleder, Transport i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

6390 Siste år
4309 Siste 3 mnd
265 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Klimavennlig og mer effektiv vare- og nyttetransport – kartlegging av aktører, volumer og aktivitet innenfor Oslo kommune

Registrert Dato: Onsdag 13. Desember 2017

Oppdragsgiver ønsker å bedre forstå hvordan nytte- og varetransporten i Oslo kommune foregår i dag og hvilke trender man ser i dag. Oppdragsgiver ønsker så langt det er mulig anslag rundt følgende fem problemstillinger:
For å forstå nytte- og varetransportens karakteristikker og dermed kunne rette tiltak og virkemidler mot relevante aktører/grupper, er oppdragsgiver avhengig av en overordnet segmentering av markedet. Formålet med en slik segmentering er å kunne anslå segmentenes omfang/andel i Oslo og grad av miljømessig betydelighet. Dette kan gjøres på flere måter, for eksempel ved å velge et utvalg av følgende inndelinger:
Kjøretøysegment. For eksempel: små varebiler, mellomstore varebiler, store varebiler og lastebiler og vogntog.
Type gods/varer som transporteres.
Andel nyttetransport versus andel varetransport.
Trafikktype iht. geografisk inndeling: for eksempel fordelingen mellom gjennomfartstrafikk, transport fra Oslo til omkringliggende kommuner og tilbake, samt transport som «kun» foregår innenfor kommunens grenser.
Operasjonsmønster gjennom døgnet for henholdsvis nytte- og varetransport. For eksempel: når på døgnet gjøres transporten og typisk varighet på oppdraget?
Nasjonale og internasjonale hovedfartsårer/spesielt trafikkerte ruter. For eksempel: hvor stor betydning har Alnabruterminalen og andre knutepunkter/hovedveier i nærliggende områder for trafikkbildet i Oslo?
For å kunne regne på effekten av tiltak og virkemidler i neste del av prosjektet er det behov for en oversikt over fordeling av utslipp og miljøkonsekvenser (f.eks. CO2, NOX, partikler, støy) fordelt på relevante segmenter fra punkt 1.
For å kunne gjøre generelle vurderinger knyttet til enkelte segmenter fra punkt 1 ønsker oppdragsgiver å etablere et sett av representative ruter/distanser for aktuelle segmenter. For eksempel «små varebiler brukt til nyttetransport kjører i snitt 4 mil per dag».
For å beregne effekt av tiltak og virkemidler på kort sikt, samt sikre måloppnåelse mot 2020 og 2030, ønsker oppdragsgiver overordnede framskrivninger for aktivitetsnivå innen de ulike segmentene fra punkt 1.
For å forstå aktørenes villighet til å investere i ny teknologi og atferdsendring er det nødvendig for oppdragsgiver å kartlegge lønnsomheten og marginene innenfor de ulike segmentene på et overordnet nivå. Dette kan for eksempel svares ut ved «tradisjonell godstransport har en margin på om lag tre prosent».


Referansenummer:  17/28671